1 min read

Kritika predloga novele Kazenskega zakonika

Kritika predloga novele Kazenskega zakonika

Koalicija želi prek Zmaga Jelinčiča podeliti amnestijo osumljencem gospodarskega kriminala in drugih kompleksnih kaznivih dejanj.

Z novelo kazenskega zakonika¹ želijo povsem predrugačiti dosedanji sistem zastaranja kaznivih dejanj. V Sloveniji imamo uveljavljeno absolutno zastaranje (ki teče od storitve kaznivega dejanja), predlog pa bi uvedel še procesno zastaranje (od izvedbe prvega preiskovalnega dejanja), ki ga želijo vezati na nedoumljivo kratke roke.

Predlagane spremembe zakona bi slovenskemu kazenskemu pravosodju povzročile takšno škodo, da jih lahko štejemo za sporne z vidika pravne države. Z njo bi dejansko prišlo do zastaranja v velikem številu zadev, pri katerih za to ni nobenega razumnega razloga.

Izjeme od procesnega zastaranja novela npr. ne predvideva niti v primeru neznanih storilcev.

Primer: če bo policija našla truplo in je očitno šlo za umor, bo takrat začel teči novo uvedeni rok in če v dveh letih ne bodo odkrili storilca ter izvedli celega predkazenskega postopka, bo zadeva zastarala.

Pravni strokovnjaki opozarjajo, da je SNS zgrešila tudi zakon, v katerem bi se procesne zastaralne roke eventualno lahko uredilo, tj. Zakon o kazenskem postopku.²

Novela je nadalje sporna tudi zato, ker predlagatelj z njo poskuša zadeve urejati za nazaj. To je sporno, ker tako predlagatelj očitno želi vplivati na konkretne tekoče (pred)kazenske postopke. Takšen ukrep je nesprejemljiv v razmerju do sodstva in tožilstva, ki ju pred posegi v njuno neodvisnost ščiti načelo delitve oblasti in sistem ravnovesij in zavor.³

S konkretnim predlogom zakona poskušajo vladne stranki tudi dejansko ustaviti kazenske postopke proti ljudem, ki sedijo v vladi.

Zadeve, kot so TEŠ-6, bančna luknja, Patria in podobno, so davkoplačevalce stale milijarde evrov. Državljani si zaslužimo sodni epilog teh ropov javnega denarja.

Kot smo opisali v uvodu, pa novela ni problematična samo zaradi zastaranja znanih primerov gospodarskega kriminala, zaradi nje bi dejansko prišlo do zastaranja nešteto zadev.

Predlagane spremembe so tako absurdne in škodljive, da jih nobena institucija v resni demokraciji ne bi smela podpreti.

¹ prt.si/snskz

² prt.si/kazsns

³ prt.si/retroakt