Finance

Razrez povprečnih mesečnih stroškov in prilivov stranke:

Odhodki

Namen
Mesečni znesek
Odstotki
Plače zaposlenih
€ 2.649,00
63,56%
Najemnina poslovnega prostora
€ 1000,00
23,99%
Pravno zavarovanje
€ 25,90
0,62%
Internet in telefon v pisarni
€ 50,28
1,21%
Računovodski servis
€ 150,00
3,60%
Stroški bančnih storitev
€ 15,00
0,36%
Članarina PPEU
€ 12,50
0,30%
Domene in gostovanje
€ 65,00
1,56%
Oglaševanje
€ 200,00
4,80%
Odhodki skupaj
€ 4.167,68

Prihodki

Vir
Mesečni priliv
Sredstva državnega zbora
€ 6.468,44
Donacije
€ 100,00
Prihodki skupaj
€ 6.568,44
Presežek sredstev
€ 2.400,76

Računsko sodišče redno izvaja revizije poslovanja Piratske stranke. Podrobna poročila revizij so dostopna na povezavi: prt.si/racsopss