Finance

Razrez povprečnih mesečnih stroškov in prilivov stranke:

Odhodki

Namen
Mesečni znesek
Odstotki
Plače zaposlenih
€ 2.649,00
79,85%
Najemnina poslovnega prostora
€ 200,00
6,03%%
Pravno zavarovanje
€ 25,90
0,78%
Računovodski servis
€ 150,00
4,52%
Stroški bančnih storitev
€ 15,00
0,45%
Članarina PPEU
€ 12,50
0,38%
Domene in gostovanje
€ 65,00
1,96%
Oglaševanje
€ 200,00
6,03%
Odhodki skupaj
€ 3.317,40

Prihodki

Vir
Mesečni priliv
Sredstva državnega zbora
€ 6.468,44
Donacije
€ 100,00
Občinska sredstva
€ 713,00
Prihodki skupaj
€ 7.281,44
Presežek sredstev
€ 3.964,04

Računsko sodišče redno izvaja revizije poslovanja Piratske stranke. Podrobna poročila revizij so dostopna na povezavi: prt.si/racsopss