1 min read

Strateške tožbe proti javni udeležbi

Strateške tožbe proti javni udeležbi

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v začetku decembra državnemu odvetništvu predlagal, da stroške policijskega varovanja protivladnih protestov poskusi izterjati od domnevnih organizatorjev.¹ Odvetništvo naj bi že odposlalo prve tožbe.²

Gre za primer izrazito nedemokratične prakse, ki jo v tujini označujejo s kratico SLAPP (strateške tožbe proti javni udeležbi), ko javni funkcionarji izkoristijo moč svojega položaja ter iz javnega proračuna financirajo povsem neosnovane tožbe proti vidnejšim predstavnikom civilne družbe in novinarjem, da bi jih na tak način utišali.³

Neravnovesje moči in sredstev med tožnikom in tožencem slednjim spodkopava pravico do poštenega sojenja. Ker so tarča tožb posamezniki, ki prispevajo pomemben glas v kritiziranju oblasti, se na tak način spodkopava pravice, ki so vsem državljanom zagotovljene z ustavo, kot sta npr. pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj⁴ ter svoboda izražanja.⁵

Evropski parlament je 11. novembra pozval k omejevanju tovrstnih praks. Pirati podpiramo pobudo evropskih poslancev k oblikovanju zakonodaje, ki bo zaščitila žrtve in tožbe proti udeležbi javnosti omejila s sankcijami.

Minimalni standardi, ki jih je potrebno zakonsko opredeliti so:

  • pravila o zgodnji zavrnitvi nepoštenih tožb s strani sodišč,
    sankcije za tožnike, ki ne morejo obrazložiti, zakaj njihovo ravnanje ni zloraba,
  • pravila proti kombiniranim strateškim tožbam, ki vsebujejo obtožbe o kazenski in civilni odgovornosti,
  • vzpostavitev sklada za zagotavljanje podpore žrtvam in njihovim družinam in financiranje primernega usposabljanja sodnikov in odvetnikov.

Zloraba oblasti in rušitev demokratičnih temeljev ne smeta ostati nekaznovani.