1 min read

Legalizacija konoplje je nujna tudi zaradi zmanjšanja obremenitve sodstva in policije

Legalizacija konoplje je nujna tudi zaradi zmanjšanja obremenitve sodstva in policije

Policija je v letu 2021 preganjala 3238 kršitev po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, od tega kar 2455 oziroma 75,8 % zaradi konoplje.

Preganjanje uporabnikov konoplje, ki s svojim početjem nikomur niso škodovali, je v lanskem letu zahtevalo najmanj 1200 ur policijskega dela, obremenjena pa so bila tudi sodišča.

Po razbremenitvi, ki bi jo prinesla legalizacija konoplje, bi se kriminalisti in sodniki lahko ukvarjali z resnejšimi in za državo dejansko problematičnimi oblikami kriminala, npr. s korupcijo in gospodarsko kriminaliteto.