1 min read

30 let Ustave Republike Slovenije

30 let Ustave Republike Slovenije

Na današnji dan, leta 1991, je bila sprejeta ustava Republike Slovenije, temeljni akt slovenske državne ureditve.¹

Ustava je nastajala v napetem obdobju osamosvajanja, njeni avtorji so kljub temu opravili odlično delo in so varovanje človekovih osebnih pravic, dostojanstva in dolžnost države, da skrbi za dobrobit ljudi, postavili v njeno jedro.²

Temeljna ustavna načela, kot so razdelitev oblasti in vladavina prava, so ustvarila pogoje za razvoj svobodne demokratične družbe, cilja, ki ga žal še vedno nismo dosegli, nasprotno, celo oddaljujemo se mu.

Trideseto obletnico sprejema ustave žal obeležujemo v pravno nevzdržnem stanju vladanja z odloki in protikoronskimi zakoni, ki so v posmeh ustavi in demokraciji. Kdor ne spoštuje ustave, ne spoštuje države in državljanov.

Obdobja izrednih razmer so se izkazala za največjo grožnjo spoštovanju ustavnega reda, saj se nesposobni in avtoritarni voditelji v takšnih situacijah vedno zatečejo k vladanju s strahom in krčenju osebnih svoboščin. To je tudi pogosto čas velikega okoriščanja interesnih skupin blizu vladajočim.

Pirati bomo še naprej zagovarjali uveljavljanje načel neposredne demokracije, ki jih še zlasti v časih, kot je sedanji, vidimo kot najbolj učinkovito protiutež oblastniški samovolji. Le z večjim vključevanjem javnosti v odločanje lahko zares ustavimo razgradnjo pravne države in vzpostavimo sistem odgovornosti nosilcev oblasti, da bodo ti tudi odgovarjali za odločitve, ki jih sprejemajo.³

¹ prt.si/ustava

² prt.si/nasustav

³ prt.si/neposdem