1 min read

Ne političnemu kadrovanju v šola in vrtcih!

Ne političnemu kadrovanju v šola in vrtcih!

Po kadrovskih čistkah v policiji, na ministrstvih, v državnih podjetjih, kulturnih ustanovah in javnih medijih se vlada želi zdaj spraviti še na ravnatelje vrtcev in šol.

Predlog spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predvideva zmanjšanje števila predstavnikov, zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol, ter hkraten dvig števila predstavnikov, ki jih določi ustanovitelj (občina).¹

Svet vrtca/šole je organ, ki potrjuje, ali razrešuje ravnatelja, ter sprejema vse druge pomembne dokumente in usmeritve za delo zavodov.

S spremembo zakona bi se porušilo razmerje moči med pedagoškimi delavci, starši in predstavniki lokalne oblasti znotraj svetov šol, v veliko korist slednjih, to pa bi na široko odprlo vrata politizaciji šolstva.²

Enakomerna porazdelitev moči znotraj svetov med posameznimi skupinami je tisto, kar šolam omogoča delovanje brez politično motiviranega vmešavanja, hkrati pa državi oz. lokalni oblasti omogoča nekaj nadzora.

Novi zakon, v kolikor bi bil sprejet, bi lokalnim oblastem omogočil, da po lastni želji imenujejo ravnatelje šol in vrtcev ter usmerjajo njihovo delo. To bo zagotovo ustvarilo večje nezadovoljstvo pedagoških delavcev z vodstvom ter zmanjšalo nivo strokovnosti, kar je recept za trajna trenja in neučinkovit šolski sistem.

¹ prt.si/zfinsol

² prt.si/politsol