2 min read

Ignoriranje načel pravne države je eden izmed vzrokov za neuspešno spopadanje z epidemijo

Ignoriranje načel pravne države je eden izmed vzrokov za neuspešno spopadanje z epidemijo

Ustavno sodišče je razveljavilo odlok, ki bi uvedel pogoj PC (preboleli in cepljeni) za zaposlene v državni upravi.

Sodišče je mnenja, da je šlo pri odloku za poskus uvedbe obveznega cepljenja za zaposlene v državni upravi, za kar bi po drugem odstavku 120. člena ustave morala obstajati zakonska podlaga. Ta sicer obstaja v Zakonu o nalezljivih boleznih, a je vlada ni upoštevala. Odlok je v nasprotju z ustavo v delu, ki narekuje, da mora delo upravnih organov urejati zakon.¹

Po vseh pričakovanjih je zdaj iz koalicijskih in vladnih vrst slišati vrsto obtožb zoper ustavno sodišče, češ da to s svojim delom prispeva k širjenju okužb in zaostrovanju epidemije. Takšne diskreditacije so nedostojne in nevarne, saj predstavljajo neposreden napad na ustavno sodišče.

Vztrajno ignoriranje načel pravne države iz strani vlade je eden od glavnih vzrokov za njeno neuspešno spopadanje z epidemijo.  

Preden se lahko sprejmejo katerikoli ukrepi, ki omejujejo temeljne človekove pravice, mora za to obstajati utemeljen razlog. Navedeni morajo biti točni cilji, ki jih z ukrepi predlagatelj zasleduje, nujno pa je tudi tehtanje sorazmernosti med tem, ali je poseg v temeljne pravice glede na zastavljene cilje dejansko upravičen (to je odvisno tudi od tega, ali je isti cilj možno doseči z manj invazivnimi ukrepi).

Takšna praksa velja v vseh demokratičnih državah in je tudi eden od demokratičnih temeljev Evropske unije.² Ekipa strokovnjakov bi morala biti zmožna vse, kar je potrebno za sprejetje ustreznih pravnih podlag pripraviti v relativno kratkem času. Po 21-ih mesecih epidemije je znanje o bolezni Covid-19 dovolj veliko, da izgovor nujnosti ni več upravičen, na problem manjkajočih pravnih podlag in odsotnost tehtanja sorazmernosti ukrepov strokovna javnost opozarja že mesece.

Vlada ignorira osnove demokratične ureditve, brez teh osnov pa ne moremo govoriti o zaupanju med oblastjo in državljani in s tem tudi ne o skupnem boju proti epidemiji, saj so stranke, ki tvorijo koalicijo in vlado prve, ki so s svojimi dejanji opustile koncept ustavne demokracije, na katerem temelji država.

S temeljnimi pravicami državljanov se nikakor ne bi smelo upravljati na tak način, kot to počne trenutna vlada. Predvsem nas zanima, zakaj se ukrepov ne sprejema zakonito in v skladu z ustavo, saj to ne bi popolnoma nič otežilo preprečevanja širjenja okužbe, edino vse ukrepe bi morali strokovno utemeljiti, kar bi bilo tudi prav.

¹ prt.si/uspc ² prt.si/pravdrz