1 min read

Ustanavljanje ljubljanskega megavrtca je začetek poti v kolaps predšolske vzgoje in izobraževanja

Ustanavljanje ljubljanskega megavrtca je začetek poti v kolaps predšolske vzgoje in izobraževanja

Ljubljanski Mestni svet je potrdil namero po združevanju 23-ih ljubljanskih vrtcev v en javni zavod, ki bo zaposloval več kot 2000 ljudi.¹

Pirati smo v Mestnem svetu glasovali proti združitvi, saj smo mnenja, da namen združevanja niso administrativni prihranki, temveč varčevanje in reševanje kadrovskih stisk z dodatno obremenitvijo zaposlenih v vrtcih.

Z združitvijo bodo narejeni vsi nastavki za to, da se z ljubljanskimi vrtci prične upravljati kot z velikim skladiščem za otroke. Spomnimo, Mestni svet je pred časom potrdil tudi znižanje minimalnega normativa, ki določa koliko otrok je lahko vpisanih v vrtec glede na njegovo velikost.²

Tako otroci kot zaposleni bodo v novem megavrtcu obravnavani kot številke in ne več kot ljudje, z rotacijami po volji upravljalcev. Zaposlene se bo enostavno in predvsem zelo hitro premeščalo med enotami, s tem pa bodo izgubili stik z otroki. Vloga vzgojiteljev bo degradirana na vlogo paznikov.

To je realen strah, ki je prisoten med vzgojitelji, saj številne izobraževalne ustanove že danes poskušajo zmanjšati stroške na račun kakovosti pedagoškega dela. Med drugim s povečanim obsegom negotovih oblik zaposlitev, z zaposlovanjem študentov in s kaotičnim razporejanjem delovnega časa in nadomeščanj.

Šolstvo kot celota ima ogromne težave s kadri, novih učiteljev in vzgojiteljev ni dovolj, zainteresiranost za to pomembno delo pa pada. V javnem šolskem sistemu se ustvarjajo nevzdržne razmere, zaradi katerih pada interes tako za vzgojiteljsko kot učiteljsko delo. Še več, upada tudi interes za vpis otrok v javne ustanove.

Vzgoja in izobraževanje ni nekaj na čemur bi se lahko izvajalo optimizacije na račun kakovosti pedagoškega dela. Če želi občina varčevati na stroških administracije naj to stori na tak način, da zavaruje zaposlene v vzgoji in izobraževanju pred zlorabami.

¹ prt.si/10msmol (13.)

² prt.si/pisfarm