1 min read

Ministrstvo za gospodarstvo poskuša izsiliti škodljivo reformo avtorske zakonodaje

Ministrstvo za gospodarstvo poskuša izsiliti škodljivo reformo avtorske zakonodaje

Ministrstvo za gospodarstvo želi po hitrem postopku izsiliti sprejem dveh zakonov o avtorskih pravicah. Vsebino zakonov so v svojo korist še pod prejšnjo vlado zlobirale kolektivne organizacije avtorjev.

Prvotni namen nove avtorske zakonodaje je prenos evropske direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, vendar so si kolektivne organizacije avtorjev prek ministrstva izborile številne dodatne privilegije, ki jih direktiva ne predvideva.¹

MGRT želi izobraževalnim in raziskovalnim institucijam ukiniti izjemo o brezplačni uporabi avtorskih del v izobraževalne in raziskovalne namene. Predlogi institucij, ki spadajo pod resor ministrstva za šolstvo, v procesu javne razprave niso bili upoštevani.²

Ukinitev izjem bo na koncu škodila izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam, ki bodo prisiljene plačevati velike zneske kolektivnim organizacijam avtorjev.

Posledice takšnega zakona bodo nižja kakovost šolstva in manj sredstev za raziskovalno dejavnost. Nastala bo tudi škoda za vse uporabnike interneta zaradi uvajanja avtomatizirane cenzure, trpela bo znanost, krčila se bo informacijska svoboda, oteženo bo podatkovno rudarjenje in s tem razvoj umetne inteligence.

Slovenija s prenosom direktive zamuja že 3 leta, za počasnost procesa pa je odgovorno izključno Ministrstvo za gospodarstvo, ki zdaj pod krinko nuje poskuša izsiliti verzijo zakona, ki gre izrazito v škodo javnemu interesu.

Avtorji od novih nadomestil ne bodo imeli veliko, saj kolektivne organizacije avtorjev s sredstvi ne upravljajo smotrno in transparentno³. Kolektivno upravljanje avtorskih pravic je zastarel koncept, ki deluje v škodo tako uporabnikov kot avtorjev.

Škoda, ki bi jo takšen zakon prizadel celotni družbi, je veliko večja od kazni EU zaradi zamujanja s prenosom direktive.

Ministrstvo za gospodarstvo pozivamo naj prisluhne predlogom raziskovalcev in izobraževalcev ter zagovornikom pravic uporabnikov, v nasprotnem primeru bomo zoper zakone uporabili vsa razpoložljiva pravna in demokratična sredstva, če bo potrebno, tudi zakonodajni referendum.

¹ prt.si/zakavprav

² prt.si/ZASPI1

³ prt.si/saz210