2 min read

Pirati bomo na predsedniških volitvah podprli Natašo Pirc Musar

Pirati bomo na predsedniških volitvah podprli Natašo Pirc Musar

Člani Piratske stranke so na strankarskem kongresu, dne 23.7. 2022 z veliko večino glasovali za podporo Nataši Pirc Musar na predsedniških volitvah, ki bodo 23. oktobra letos.

Transparentnost, zagovarjanje pravice do obveščenosti, zaščita pravice do zasebnosti, zaščita žvižgačev, svoboda govora, in druge temeljne človekove pravice so osnovne vrednote Piratske stranke in v slovenskem javnem prostoru jih po našem prepričanju najbolje pooseblja Nataša Pirc Musar.

Nataša Pirc Musar je bila od leta 2004 do leta 2014 informacijska pooblaščenka. Vedno je zagovarjala visoke standarde varstva osebnih podatkov, varstva človekove zasebnosti in javnega interesa na področju dostopa do informacij javnega značaja. Po njeni zaslugi je Informacijski pooblaščenec postala profesionalna in ugledna funkcija, ki je tudi po zaslugi njene naslednice ta ugled obdržala do danes.

V mednarodnem prostoru je branila človekove pravice pred pretiranimi zlorabami s strani varnostnih agencij: od leta 2009 do 2014 je delovala v organu, ki je nadziral zakonitost obdelave osebnih podatkov s strani Europola, leta 2013 pa jo je kot eno od petih strokovnjakinj za varstvo osebnih podatkov, Evropska komisija imenovala v delegacijo EU, ki se je pogajala z ZDA po razkritjih Edwarda Snowdna o zlorabah podatkov državljanov EU.

Njene mednarodne izkušnje za nas pomenijo zelo veliko, saj Slovenije ni zgolj predstavljala protokolarno in politično, kot to počno diplomati, temveč se je aktivno borila za temeljne vrednote Piratske stranke in vseh informacijsko ozaveščenih posameznikov, ki verjamejo v demokracijo ter vladavino prava.

Predsednik republike ima na videz zelo malo pristojnosti, a so te za pravno in demokratično državo izrednega pomena, saj med drugim predlaga kandidate za guvernerja centralne banke, predsednika računskega sodišča, informacijskega pooblaščenca, ustavne sodnike, ter imenuje predsednika in člane Komisije za preprečevanje korupcije. Kot vrhovni poveljnik oboroženih sil je ključni branik suverenosti in demokracije v primeru izrednih stanj ter vojne.

Nataša Pirc Musar bo kot predsednica republike garant vladavine prava, temeljnih človekovih pravic in socialne države. S svojo strokovnostjo in politično neodvisnostjo bo utrdila funkcijo predsednice države kot enega od neodvisnih stebrov oblasti ter ji povrnila pripadajoč ugled.

Pirati bomo Nataši Pirc Musar nudili vso svojo podporo tako med pripravami za kandidaturo, kot tudi na terenu in med samo volilno kampanjo.