2 min read

Ameriška komisija za jedrsko varnost bo odobrila prvi dizajn modularnega jedrskega reaktorja!

Ameriška komisija za jedrsko varnost bo odobrila prvi dizajn modularnega jedrskega reaktorja!

Podjetje NuScale bo skoraj šest let po začetku postopka, v katerem je moralo predložiti več kot dva milijona strani dokumentacije¹, dobilo končno odobritev regulatorne komisije za prvi modularni reaktor za rabo v civilne namene.²

Pri zasnovi reaktorja NuScale gre za majhen modularni reaktor zasnovan za zmogljivost 50 MW električne energije, kar je npr. 14-krat manj od zmogljivosti Jedrske elektrarne Krško. Prvi takšen jedrski reaktor bi lahko začel delovati že leta 2030.

Napredek v razvoju modularnih jedrskih reaktorjev je pomemben za jedrsko industrijo ter celotno energetiko, ki potrebuje čim hitrejšo in tem bolj poceni alternativo fosilnim gorivom.

Majhni modularni reaktorji se izognejo številnim težavam, zaradi katerih je gradnja velikih jedrskih elektrarn draga. So dovolj majhni, da jih je mogoče sestaviti v tovarni in nato poslati na lokacijo, kjer bodo delovali, s čimer se odpravijo številni izzivi gradnje velikih elektrarn.

Poleg tega imajo novi modeli jedrskih reaktorjev zasnovo pasivne varnosti, kar pomeni, da se reaktor samodejno zaustavi brez posredovanja operaterjev, v kolikor pride do težav.

Celoten reaktor bo postavljen v velikem bazenu, regulacijske palice se bodo v primeru izpada električne energije same vstavile v reaktor s pomočjo gravitacije, reaktorska sredica pa bo hlajena s konvekcijo iz zunanjega vodnega vira.

NuScale ima sicer veliko bolj tradicionalno zasnovo zato bodo njegove prednosti predvsem v enostavnejši gradnji in sistemih pasivne varnosti.

Številne druge zasnove modularnih reaktorjev vključujejo povsem drugačno tehnologijo od tradicionalnih reaktorjev, med obetavnimi zasnovami najdemo takšne, ki bi uporabljale staljeno sol kot reaktorsko gorivo (kar bi omogočilo, da reaktor deluje brez visokega pritiska).³

Jedrska energija ima še ogromno potenciala, poleg gradnje novih jedrskih reaktorjev je pomembno vlagati tudi v njen razvoj ter izobraževanje kadra.

Svoj delež pri svetovnem naporu za ponovno obuditev jedrske energije kot osrednjega orodja za opuščanje fosilnih goriv lahko prispeva tudi Slovenija:

Inštitutu Jožef Stefan je potrebno zagotoviti finančna sredstva, potrebna za gradnjo novega testnega jedrskega reaktorja, na katerem se bodo urili operaterji, izobraževali strokovnjaki ter raziskovalci izvajali raziskave. Novi reaktor bo omogočil ugasnitev testnega reaktorja TRIGA.

Fakulteti za fiziko in matematiko Univerze v Ljubljani in izobraževalnem centru za jedrske tehnologije IJS pa je potrebno zagotoviti sredstva za izobraževanje novega kadra.

¹ prt.si/nuscdoc

² prt.si/nusc

³ prt.si/smr

prt.si/jedenerg