1 min read

Škodljive spremembe avtorske zakonodje sprejete tudi v Državnem zboru

Škodljive spremembe avtorske zakonodje sprejete tudi v Državnem zboru

Državni zbor je sprejel predloga sprememb dveh zakonov, ki ju je še pod vodstvom Zdravka Počivalška za lobije napisalo Ministrstvo za gospodarstvo.

Včeraj, 29. 9. 2022, je po izrednem postopku s 56 glasovi za državni zbor sprejel dva predloga sprememb zakonov, ki urejata avtorske pravice.¹

Oba zakona sta bila napisana proti javnemu interesu ter izključno v korist zasebnega interesa, zlasti založnikov in kolektivnih združenj avtorjev.

Zakonske spremembe bodo grobo posegle v vsakdanjo rabo interneta, ki bo zaradi avtomatičnega filtriranja vsebin s strani ponudnikov spletnih storitev postal vse bolj cenzuriran, deljenje vsebin pa bo postalo kriminalno dejanje.²

Na udaru lobijev bodo tudi šole in znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki bodo obremenjeni s pavšalnimi nadomestili, velika večina katerih ne bo dosegla avtorjev, temveč si jih bodo med svojimi člani razdelile kolektivne avtorske organizacije.³

Kljub številnim opozorilom o problematičnosti obeh zakonov so ju poslanci z le nekaj kozmetičnih popravkov potrdili.

Postopek sprejemanja smo podrobno spremljali. Iz razprav med poslanci ter iz njihovih odzivov na naše pozive k sprejemu nujno potrebnih amandmajev, s katerimi bi zaščitili javni interes, je razvidno da jih velika večina sploh ne ve, o čem so glasovali.

Proti škodljivim spremembam avtorske zakonodaje se bomo borili še naprej, sredstva, ki so nam trenutno še ostala na voljo, sta ustavna presoja členov, ki posegajo v človekove pravice in pa referendumska pobuda.

¹ prt.si/zakuspglas in prt.si/zaspglas

² prt.si/filernet

³ prt.si/skodavtzak