1 min read

Škodljivi predlogi sprememb avtorske zakonodaje potrjeni na vladi

Škodljivi predlogi sprememb avtorske zakonodaje potrjeni na vladi

Vlada je na seji 25. 8. 2022 sprejela dva predloga novel zakonov, ki urejata avtorske pravice, to sta Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A).¹

Obe predlagani zakonski spremembi sta izredno sporni, saj se z njima poskuša doseči, da bi izobraževalne in raziskovalne institucije kolektivnim organizacijam avtorjev plačevale nadomestila za rabo avdiovizualnih vsebin v izobraževalne in raziskovalne namene.²

Brezplačne izjeme za rabo avtorskih del, ki so doslej veljale za ključni dve dejavnosti v javnem interesu, to sta šolstvo in znanost, bodo ukinjene, milijonska sredstva, ki bi morala biti namenjena tema dvema dejavnostima, pa bodo, v kolikor bo nova zakonodaja na koncu tudi sprejeta, romala v roke kolektivnih organizacij avtorjev, te so prepoznavne po tem, da s sredstvi ne upravljajo smotrno in transparentno.³

Posledice teh sprememb avtorske zakonodaje bodo manj sredstev za znanost in šolstvo, financiranje stroškov slednjega bi se utegnilo na koncu prevaliti kar na starše in študente.

Nastala bo tudi škoda za vse uporabnike interneta zaradi uvajanja avtomatizirane cenzure, trpela bo znanost, krčila se bo informacijska svoboda, oteženo bo podatkovno rudarjenje in s tem razvoj umetne inteligence.

Gre za nadaljevanje politik prejšnje vlade, pod katero si je lobij kolektivnih avtorskih organizacij pripravil te zakonske predloge.⁴

Državni zbor bo oba predloga sprememb zakonov kmalu prejel v glasovanje. Poslanci državnega zbora bi se morali pred glasovanjem zavedati, da gre za predloga, ki bosta povzročila veliko škodo javnemu interesu in ga strokovna javnost ter tudi ministrstvi za izobraževanje in digitalizacijo ne podpirata.

¹ prt.si/sejvl25822

² prt.si/lobavtz

³ prt.si/saz210

prt.si/zakavprav