2 min read

Olkiluoto 3 uspešno zagnan!

Olkiluoto 3 uspešno zagnan!

Dobra novica s Finske: tretji blok jedrske elektrarne Olkiluoto je bil uspešno zagnan.

Finski operater elektrarne TVO je oznanil, da je reaktor na današnji dan, 21.12. 2021 ob 03.22 uri, prvič dosegel kritičnost, kar pomeni, da je bila dosežena prva samozadostna verižna jedrska reakcija. Olkiluoto 3 je tako postal prvi operativen jedrski reaktor tipa EPR v Evropi.¹

Novi reaktor bo pokrival 14 % vseh potreb po električni energiji na Finskem, po ceni 40 € na megavatno uro. Operiral bo najmanj 60 let z močjo 1600 MW. Pri tem bo porabil le 32 ton urana na leto, prav tako bo za njegovo delovanje mogoče uporabiti reciklirano gorivo, predhodno uporabljeno v drugih jedrskih reaktorjih.²

Zagon vsakega novega jedrskega reaktorja je razlog za praznovanje vseh, ki nas skrbi prihodnost podnebja. Vsaka nova jedrska elektrarna nam namreč omogoči, da zapremo termoelektrarno primerljive moči. Premog je najbolj umazan in škodljiv energent, ki uničuje okolje in zdravje ljudi.³

Nadomeščanje premoga z jedrsko energijo je kritičnega pomena za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Olkiluoto 3 bo v času svojega 60-letnega delovanja okolju prihranil kar 606 milijonov ton CO2, ki bi jih pri enaki količini proizvedene električne energije v atmosfero izpustile termoelektrarne na premog. Isto količino ogljikovega dioksida v Sloveniji v okolje izpustimo v štirideset letih.⁴

Gradnjo Olkiluoto 3 je spremljalo veliko zapletov in ker je trajala kar 16 let, je projekt pogosto prikazan kot črna pika jedrske industrije. Ob tem velja spomniti, da gre za prvi reaktor te vrste, torej pravzaprav za prototip. Pričakovanja, da bo gradnja nečesa povsem novega, kar še nikoli poprej ni bilo zgrajeno, potekala brez problemov, so preprosto nerealna.⁵

Kljub težavam, ki so spremljale gradnjo Olkiluoto, le-te Fincev niso odvrnile od jedrske energije, saj gradijo še dodatno jedrsko elektrarno. Finska Zelena stranka hkrati aktivno podpira jedrsko energijo ter se bori proti mitom in dezinformacijam o jedrski energiji.⁶

Fincem lahko le čestitamo za njihovo odločnost in preudarnost, da so projekt izpeljali do konca. Upamo, da bomo v najkrajšem možnem času z navdušenjem spremljali tudi zagon novega jedrskega reaktorja v Krškem in izklop Termoelektrarne Šoštanj.

¹ prt.si/olki3

² prt.si/EPRoper

³ prt.si/energenti

prt.si/emisijeSLO

prt.si/olkiluoto

prt.si/viite