2 min read

Podpora Zakonu o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja

Podpora Zakonu o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja

Podpiramo vsako zakonodajo, ki zvišuje varstvo potrošnikov, tako tudi Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih.¹

Cilj zakona je pravično porazdeliti valutno tveganje med bankami in kreditojemalci, ki so jim banke ponujale kredite v švicarskih frankih. Zaradi visoke rasti cene franka so se stroški teh kreditov povečali tudi do 40 odstotkov.²

Zveza potrošnikov Slovenije je opozorila, da so kredite v švicarskih frankih v tujini označili za neprimerno obliko dolgoročnega stanovanjskega ali potrošniškega kreditiranja.³

V večini držav, kjer so bili takšni krediti trženi, so oblasti že sprejele ustrezne zakone, razen če so njihova sodišča sodila v skladu s potrošniškimi direktivami EU, ki takih poslovnih praks ne dovoljujejo.

Na neprimernost teh kreditov za fizične osebe brez možnosti zavarovanja sta zaradi nevarnosti rasti franka opozarjala tako Banka Slovenije⁴ kot tudi Mednarodni denarni sklad (IMF).⁵

Dolžnost oblasti je, da vse potrošnike, ne glede na njihovo ekonomsko znanje, zaščiti pred slabimi motivi ponudnikov na trgu, ki so za svoje dobičke pripravljeni izkoriščati neznanje potrošnikov.

Argument, da bi potrošniki morali sami vedeti, kaj jim banke prodajajo, nikakor ni v korist bank, ampak dodatni obremenilni dokaz njihove nevestnosti pri poslovanju, ker se je izkazalo, da njihov izdelek ni primeren za prodajo.

Izjave bank, da jim bo sprejem zakona o porazdelitvi valutnega tveganja prizadejal težak finančni udarec, pa so sprenevedanje. Banka Slovenije se je še do nedavnega javno hvalila, v kako dobrem stanju je bančni sistem⁶, banke pa se tudi same hvalijo v medijih, da imajo preveč denarja.⁷

Obenem je pomembno izpostaviti tudi dejstvo, da v primeru, da pritožba kreditojemalcev v švicarskih frankih na Evropskem sodišču za človekove pravice uspe, jim bo odškodnine morala kriti država in ne banke, ki so se s ponujanjem kreditov finančno okoristile. Čim hitrejši sprejem zakona, ki bo uredil položaj kreditojemalcev, je zato zagotovo tudi v javnem interesu.

¹ prt.si/zakfran

² prt.si/zdrufran

³ prt.si/zpsfran

prt.si/pbs05 (stran 105)

prt.si/imf07 (stran 10)

prt.si/bs21

prt.si/bande