1 min read

Pravica do obrambe ne more biti opravičilo za izvajanje vojnih zločinov

Pravica do obrambe ne more biti opravičilo za izvajanje vojnih zločinov

Izobešanje zastave Izraela na pročelju stavbe vlade je nezakonito, saj je v nasprotju s 4. členom zakona o varstvu javnega reda in miru, ki prepoveduje izobešanje tujih zastav razen ob predpisanih izjemah.[1] Prav tako gre za kaznivo dejanje samovoljnosti[2], saj si je s tem ravnanjem vlada vzela pravico opredeljevati se do mednarodnega konflikta, brez da bi ji državni zbor zato dal podlago.[3]

Ustava predpisuje kulturo miru in nenasilja kot glavno vodilo pri zagotavljanju varnosti naše države, v tem duhu pa bi morala delovati tudi naša zunanja politika, od katere je varnost še kako odvisna.[4] Postavljanje na stran enega izmed udeležencev v tujem konfliktu ogroža varnostne razmere pri nas in krni naš mednarodni ugled. Gre za skrajno neodgovorno in nepremišljeno ravnanje slovenske vlade, ki nam lahko le škoduje.

Poveličevanje izbire oboroženega konflikta nad mirnim reševanjem sporov je zanikanje temeljev, ki jih je začrtala osamosvojitev države, ki je poleg desetdnevne vojne temeljila predvsem na preudarni zunanji politiki in sposobnosti takratnih voditeljev, da konflikt z Beogradom rešijo na miren način.[5]

Na situacijo je potrebno pogledati tudi iz vidika mednarodnega vojnega prava. Izraelove vojaške metode in okupacija palestinskega ozemlja namreč kršijo vse ženevske konvencije.[6]

Podrobnosti tajne izraelske Dahiya doktrine, ki jih je objavil WikiLeaks, razkrivajo, da gre pri množičnem bombardiranju civilnih tarč s strani izraelskih sil za namerno disproporcionalno rabo sile zoper civiliste in ne za neizogibno kolateralno škodo v boju zoper Hamas.[7]

Iz korespondenc izraelskih uradnih oseb, objavljenih na strani WikiLeaksa, je razvidno, da IDF nima niti kančka obzira za življenja Palestincev.[8] Naravnost nori pa sta Hanibalova direktiva, ki narekuje usmrtitev lastnih vojakov v primeru zajetja,[9] in Samsonova opcija maščevanja z jedrskim orožjem.


  1. https://prt.si/ZVJRM ↩︎

  2. https://prt.si/kz310 ↩︎

  3. https://prt.si/ZZZ ↩︎

  4. https://prt.si/124clenust ↩︎

  5. https://prt.si/brioni ↩︎

  6. https://prt.si/genevakonv ↩︎

  7. https://prt.si/dahiya ↩︎

  8. https://prt.si/castlead ↩︎

  9. https://prt.si/handir ↩︎