1 min read

Ob svetovnem dnevu mokrišč

Ob svetovnem dnevu mokrišč

Si želite obnove naravne pokrajine in njene biotske raznovrstnosti ali njeno betoniranje?

Naš odgovor je jasen: želimo si živo in pestro naravo!

Voda je sestavni del narave in ne sodi v umetne rezervoarje ali betonska korita.
Namesto gradnje jezov podpiramo konzervacijo in obnovo rek, mokrišč, rečnih rokavov in poplavnih ravnic.

Politiko upravljanja z vodami bi iz megalomanskih projektov morali usmeriti v razpršene rešitve, kot je na primer zbiranje deževnice, ki nam bodo pomagale v boju proti sušam.

Boj proti naravnim ujmam, kot so suše in poplave, jemljemo skrajno resno, zato podpiramo ukrepe za obnovo in zaščito biotske raznovrstnosti.

Mokrišča zagotavljajo pitno vodo, blažijo suše in poplave ter so dom živim bitjem. V boju s posledicami podnebnih sprememb je lahko narava naš največji zaveznik, zato podpiramo njeno ohranitev in obnovo.