1 min read

Popoln politični prevzem policije začasno ustavljen

Popoln politični prevzem policije začasno ustavljen

Ustavno sodišče je zaustavilo zamenjavo vseh komandirjev policijskih postaj, popoln politični prevzem policije je začasno ustavljen.¹

Na podlagi pobude policijskih sindikatov za presojo ustavnosti členov zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki so vladi omogočili najbolj množično čistko v policijskih vrstah od osamosvojitve, je ustavno sodišče začasno zadržalo njihovo izvajanje. Zadržanje bo veljalo, dokler sodišče o zadevi ne odloči do konca.

S spremembo zakona o organiziranosti in delu v policiji so se vse kadrovske odločitve prenesle na Ministrstvo za notranje zadeve, s tem je policija dokončno prenehala biti organ neodvisen od vlade.

S tem je kršeno ustavno načelo delitve oblasti oz. element tega načela, sistem ravnovesij in zavor, ki zahteva takšno državno ureditev, v kateri si ena veja oblasti ne more podrediti druge.²

Vlada si je s podreditvijo policije nakopičila toliko moči, da lahko posega v druge veje oblasti. Z nadzorom nad delom policije lahko vlada zavira delo pravosodja, ustrahuje politične nasprotnike, po svoje interpretira zakone ter se odreši kakršnekoli kazni za zlorabo oblasti.

Ker gre za očitno in zelo grobo kršitev temeljnih načel ustavne ureditve, pričakujemo popolno razveljavitev spornih členov novele zakona o organiziranosti in delu v policiji.

Policija je organ, ki bi moral služiti državljanom in zagotavljati njihovo varnost, njena postopna transformacija v organ gole represije pod zdajšnjo vlado je zastrašujoča.³ Vlada pri kadrovanju znotraj policije nikakor ne bi smela sodelovati, kar je potrebno tudi ustrezno zakonsko opredeliti.

¹ prt.si/uspol

² prt.si/deloblasti

³ prt.si/politpol