1 min read

Zloraba oblasti se nadaljuje

Zloraba oblasti se nadaljuje

Državno odvetništvo poskuša od vidnejših udeležencev protivladnih protestov izterjati stroške policijskega varovanja v skupni vrednosti do enega milijona evrov.¹

Državno odvetništvo je institucija, financirana z javnim denarjem, Aleš Hojs, ki je izterjavo odvetništvu predlagal, pa jo izkorišča za zatiranje kritik državljanov, ki so usmerjene tudi proti njemu kot ministru in vladi, katere del je.

Hojs je znova, kot že nekajkrat doslej v svojem mandatu, zlorabil moč, ki jo kot minister za notranje zadeve ima.²

Vloga policije na protestih je zagotavljanje varnosti udeležencev in mimoidočih, državljani, ki se protestov udeležujejo, nikakor ne morejo biti nosilci stroškov varovanja.

Prepoved protestov za čas trajanja epidemije je bila protiustavna, tako kot mnogi drugi na odlokih temelječi ukrepi.³

Proteste je vlada poskušala zatreti na različne načine, najprej s splošnim kaznovanjem vseh udeležencev, katerih identiteto je policija ugotavljala na nezakonite načine⁴, nato pa z ukrepi, usmerjenimi zoper vidnejše udeležence, ki jim je bila pripisana organizacija protestov.

Sodišča so v vseh primerih kaznovanja protestnikov razsodila v korist slednjih in tudi tokrat gre pričakovati podoben izid.

Tovrstna praksa je skrajno nedemokratična, saj je njen namen predvsem zastraševati državljane, s čimer se jim omejujeta ustavno zagotovljeni pravici do izražanja mnenj in mirnega zbiranja.

Na problem zlorabe moči in javnih sredstev za preganjanje vidnejših predstavnikov civilne družbe in novinarjev s tožbami so opozorili tudi poslanci Evropskega parlamenta.⁵

Pirati predlagamo, da se po zamenjavi trenutne vlade, ki ne sledi načelom demokratičnosti, vzpostavi sistem varovalk, s katerim bi zlorabo oblasti skozi tovrstne tožbe močno otežili.

Več v točki Zamejitev strateški tožb v volilnem programu:prt.si/program22

¹ prt.si/tozbepls

² prt.si/zloroblas

³ prt.si/neustpepro

prt.si/biorija

prt.si/slapp