1 min read

Prepovedi referenduma so nedemokratične

Prepovedi referenduma so nedemokratične

Državni zbor je izglasoval prepoved referenduma za deseti interventni zakon (PKP 10). S tem je bila ljudem odvzeta pravica do neposrednega odločanja o zakonu na referendumu.¹

PKP 10 vsebuje člene, ki z obvladovanjem epidemijo nimajo nobene zveze in ne zadoščajo ustavnim pogojem za prepoved referenduma, zato je odločitev poslancev neupravičena.²

Poslanci so bili izvoljeni za izpolnjevanje volje ljudi, ne za neupravičeno kratenje njihovih pravic.

Moč državnega zbora, da prepove referendum na obrambna, proračunska ali varnostna vprašanja, je nasploh nedemokratična, zato se zavzemamo za njen izbris iz ustave.³

¹ prt.si/pkp10ref

² prt.si/90clenust

³ prt.si/neposdem