1 min read

Shod za solidarnost z žrtvami spolnega nasilja

Shod za solidarnost z žrtvami spolnega nasilja

Danes smo se udeležili shoda "Nisi sama!", ki je bil organiziran v podporo žrtvam spolnega nasilja.

Žrtve spolnega nasilja v več kot dveh tretjinah primerov nasilja ne prijavijo. Povedno je tudi dejstvo, da se zelo nizko število vseh primerov, ki jih žrtve prijavijo, dejansko konča z obsodbo.¹

Žrtve odvračajo od prijav številne sistemske prepreke:

➡️ Nenaklonjenost določenega dela sodstva do žrtev, korupcija v policiji in nasploh slabe izkušnje z delovanjem pravosodnega aparata v takšnih primerih.²

➡️ Grožnja javne izpostavljenosti in s tem nevarnosti medijskega "linča".

➡️ Pomanjkljiva zaščita žrtev pred povračilnimi ukrepi storilcev in njihovih znancev, v kolikor ti zasedajo položaje moči.

Z boljšo zakonodajo lahko dosežemo, da takšni shodi ne bodo več potrebni in da se spolnega nasilja več ne bo ignoriralo.

¹ prt.si/statsp

² prt.si/molkdelo