1 min read

Podpora avtonomnemu prostoru PLAC

Podpora avtonomnemu prostoru PLAC

V Ljubljani je prišlo do zasedbe bivše delavske menze propadlega Cestnega podjetja Ljubljana na Linhartovi cesti 43, ki jo samoorganizirana skupnost že pretvarja v delujoč avtonomni prostor s kulturno-političnim programom.

Propadajoč objekt, ki je bil z davkoplačevalskim denarjem prenesen v lastništvo Slabe banke, ima zdaj priložnost služiti širši skupnosti.

V zadnjih letih smo bili priča koncu številnih avtonomnih prostorov po celotni državi, zato je bila vzpostavitev novega prostora le vprašanje časa, konec prostorov namreč ne pomeni tudi konca potreb skupnosti, ki tovrstne prostore tvorijo in omogočajo.

Zastarel kulturni model, ki ga spodbuja država, ter nedelujoč nepremičninski trg nista zmožna zagotoviti prostorov in pogojev, ki so potrebni za delovanje določenih, zlasti marginaliziranih družbenih skupin. To le te vodi v pogosto zelo rizično zasedanje prostorov.

V kolikor bi državna in lokalna oblast bile zmožne videti in nasloviti potrebe marginaliziranih družbenih skupin, do tovrstnih zasedanj niti ne bi prihajalo.

Neprestana grožnja deložacije in pomanjkanje osnovne infrastrukture omejujejo potencial tovrstnih skupnosti. V kolikor bi bila družba in država do njih bolj odprti, bi lahko takšne skupnosti tudi veliko več doprinesle.

Pirati se zavzemamo za sistemske posodobitve državnega kulturnega modela, da bo ta predvidel potrebe in vzpostavil pogoje za delovanje prezrtih vidikov kulture.

Skupnosti, ki se formira v t.i. PLAC-u, želimo veliko uspeha pri vzpostavljanju prostora in pri njihovem delovanju.

📷 Črt Piksi