1 min read

V Piratski stranki nasprotujemo škodljivim spremembam avtorske zakonodaje

V Piratski stranki nasprotujemo škodljivim spremembam avtorske zakonodaje

Nov začetek šolskega leta prinaša nove finančne obremenitve za starše, podražile so se šolske malice in kosila, učbeniki in delovni zvezki ter tudi ostale šolske potrebščine.¹

Ministrstvo za gospodarstvo pod vodstvom Matjaža Hana pa je staršem in njihovim denarnicam pripravilo novo presenečenje.

Vlada je v državni zbor posredovala dva predloga novel zakonov, ki urejata avtorske pravice, ki bosta podražili stroške šolanja.²

Zakona predvidevata ukinitev brezplačne izjeme za rabo avtorskih del za šolstvo in znanost, izobraževalne in raziskovalne institucije bodo tako prisiljenje kolektivnim organizacijam avtorjev plačevati nadomestila.³

Gre za milijonska sredstva, ki bodo najverjetneje zaračunana kar staršem in bodo na koncu pristale v rokah kolektivnih organizacij avtorjev, ki so prepoznavne po tem, da s sredstvi ne upravljajo smotrno in transparentno.⁴

Državni zbor oba predloga sprememb zakonov že obravnava. Poslance se bomo v prihodnjih dneh trudili obveščati o škodljivosti obeh zakonskih novel ter jih pozvali, da ju zavrnejo.

¹ prt.si/podrasol
² prt.si/avtzaklob
³ prt.si/lobavtz
prt.si/saz210