1 min read

Cerkev prikrito financira politično kampanjo proti splavu

Cerkev prikrito financira
politično kampanjo proti splavu

Pravica do splava je v Sloveniji ustrezno urejena, objektivnih razlogov za kakršnekoli posege v to pravico ni. Iz številnih zgodovinskih, žal tudi iz sodobnih primerov, je razvidno, da omejevanje splava vodi v slabšo dostopnost do ustrezne zdravstvene oskrbe ter posledično višjo smrtnost žensk.

Vsem dejstvom navkljub pa obstaja gibanje, ki se zavzema za omejitev pravice do splava. To gibanje iz ozadja finančno, materialno, pa tudi kadrovsko podpirata tako slovenska katoliška cerkev kot evangeličanska cerkev iz ZDA.

Za protestnimi shodi in drugimi aktivističnimi dejavnostmi, ki jih nasprotniki pravice do splava organizirajo v Sloveniji, stoji hobotnica različnih organizacij, zasebnih zavodov, ki jim je poleg podobno zvenečih imen (pogosto vključujejo besedi družina in življenje), skupno to, da so registrirane na naslovih cerkvenih organizacij, ki jim poleg prostorov zagotavljajo tudi del sredstev za delovanje.¹

Te organizacije vodijo profesionalni aktivisti, ki jim podporo nudijo tudi organizacije povezane z evangeličansko cerkvijo v ZDA. Tam nas sled iskanja pripelje do cerkvene organizacije “The Servant Foundation”, ki jo financira donacijski sklad “The Signatry”. Celotno omrežje je urejeno tako, da je čim težje slediti viru denarja, večina donatorjev ostane anonimnih.

V resnici gre za prikrito politično udejstvovanje s strani verskih skupnosti, ki prek posrednikov poskušajo spremeniti politiko države v skladu s svojimi prepričanji.

Zakonodaja je pri tej problematiki zelo pomanjkljiva. V skladu z ustavno odrejeno ločitvijo države in verskih skupnosti, bi morala veljati prepoved tudi takšnih oblik prikritega financiranja političnih kampanj s strani verskih skupnosti.² Politične kampanje, tudi take, ki jih ne izvajajo politične stranke, temveč druge organizacije, bi morale biti veliko bolj transparentne, z navedenimi imeni donatorjev in ustrezno označbo, da se profesionalni politični aktivizem kot tak tudi prikazuje v javnosti.

¹ prt.si/necnzdo

² prt.si/sekular