1 min read

RTV se uklanja volji vladnih strank

RTV se uklanja volji vladnih strank

Radiotelevizija Slovenija se vse bolj uklanja volji vladnih strank, ki nacionalno televizijo vidijo kot orodje za lastno promocijo in nadzor nad informacijami.

Politične stranke so si uspešno nastavile svoje nadzorne svetnike, programske svetnike, direktorja in si zdaj počasi nastavljajo še novinarje in odgovorne urednike, ter tako postopoma ukinjajo pravico do obveščenosti.¹

Volitve, ki potekajo v pogojih, ko izvršna oblast popolnoma nadzira javne medijske kanale in ko so zasebni v lasti le peščice tajkunov, ne morejo biti demokratične. Dostopnost objektivnih informacij o pomembnih družbenih vprašanjih je osnova za delovanje demokracije.

Vse dokler bo v veljavi t.i. Grimsov zakon o Radioteleviziji Slovenija, ki je iz upravljanja javne televizije izločil civilno družbo in njeno vlogo nadomestil s politiko, bo stanje demokracije v državi stagniralo.²

Pirati zahtevamo profesionalno in objektivno novinarstvo, ki bo služilo javnemu interesu, zato smo med javno razpravo v letu 2020 pripravili predloge za reformo zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki bi po našem mnenju morala temeljiti na:

➡️ nadomestitvi RTV prispevka s skandinavskim modelom,
➡️ ukinitvi oglasov,
➡️ prostemu dostopu do vsebin,
➡️ neposrednih volitvah programskih svetnikov,
➡️ vrnitvi civilne družbe v upravljanje RTV kot predlagateljev kandidatov za svetnike.

¹ prt.si/dzsvetniki

² prt.si/grim05

³ prt.si/ukinitevprispevka

prt.si/rtvbrezreklamprt.si/depolitizacija