2 min read

Evropska komisija je predlagala uvrstitev jedrske energije v nabor trajnostnih naložb!

Evropska komisija je predlagala uvrstitev jedrske energije v nabor trajnostnih naložb!

Gre za velik odmik¹ od dosedanje politike institucij EU, ki so pri načrtovanju trajnostnega prehoda doslej prioritizirale sončno in vetrno energijo, ki ju zaradi geografskih značilnosti v marsikateri državi ni moč ugodno izkoriščati.²

V kolikor bo predlog sprejet s strani večine držav članic in Evropskega parlamenta, bo financiranje gradnje novih jedrskih elektrarn postalo mnogo enostavnejše, saj bodo projektom na voljo posojila z nizkimi obrestnimi merami.³

Financiranje gradnje jedrskih elektrarn je zelo zahtevno, riziko, ki tako veliko naložbo spremlja, pa je za posamezno državo velik. To je tudi glavni razlog, da je jedrska industrija v Evropi obstala skoraj na mrtvi točki z le nekaj novimi jedrskimi reaktorji naročenimi v zadnjih 20 letih.

Francosko državno podjetje EDF je edino evropsko podjetje, ki je trenutno sposobno graditi nove jedrske reaktorje. Dostopnost ugodnega financiranja na nivoju EU bo spodbudilo gradnjo novih elektrarn predvsem s strani tega podjetja.

Samo Francija⁴ in Poljska⁵ sta do danes oznanili namero po gradnji najmanj 20 novih elektrarn. Vnovičen zagon serijske gradnje jedrskih reaktorjev s strani Francozov lahko zniža ceno in skrajša čas gradnje na nivo, ki ga trenutno dosegajo le kitajska, ruska in korejska podjetja.⁶

Zanašanje na vse bolj nestabilno vreme za napajanje civilizacije samo z obnovljivi viri energije je izjemno riskantno, trenutne tehnologije nam niti ne omogočajo shranjevanja takšne količine energije in za tako dolga obdobja, kot bi bilo potrebno, da bi se brez jedrske energije lahko povsem znebili fosilnih goriv.⁷

Jedrske elektrarne imajo enega najnižjih ogljičnih odtisov od vseh tipov elektrarn pod pogojem, da predelava in obogatitev urana potekata v državi z nizkoogljičnim elektroenergetskim omrežjem ima jedrska energija manjši ogljični odtis celo od vetrne in sončne energije.⁸

Jedrska energija hkrati zaseda najmanj površine in porabi najmanj surovin na enoto proizvedene energije. Z njeno rabo bomo zaščitili ne le podnebje, temveč tudi naravne habitate.⁹

Vključitev jedrske energije med trajnostne naložbe je zaradi vseh prednosti, ki jih jedrska energija ima pred ostalimi viri energije smiselna.

Ugodno financiranje bo olajšalo tudi gradnjo novega bloka Jedrske elektrarne Krško, prisotnost evropskih sredstev pa bo tudi garancija za višjo stopnjo transparentnosti projekta.

¹ prt.si/ekjedrska

² prt.si/EUener

³ prt.si/zelfin

prt.si/FRnuk

prt.si/PLner

prt.si/reaktorji

prt.si/zaprtes6

prt.si/cenaOVEprt.si/jedenok