1 min read

RTV naj omogoči predstavitev dela zunajparlamentarnih strank!

RTV naj omogoči predstavitev dela zunajparlamentarnih strank!

Izvenparlamentarne stranke ne predstavljamo zgolj opozicije strankam na oblasti, s svojim aktivnim političnim delovanjem nadziramo delo državnega zbora kot celote, s svojimi predlogi in stališči v zvezi z zakonodajnim postopkom pa lahko prispevamo k večji kakovosti sprejetih zakonov.

Dozdajšnji odnos javne RTV do zunajparlamentarcev je odraz zatiranja pluralizma.

Medijski prostor, ki je namenjen parlamentarcem, je neprimerljivo večji, kar pri večini gledalcev/bralcev/poslušalcev ustvarja občutek, da druge stranke sploh ne obstajamo vse do obdobja volitev, ko so nas zaradi zakonskih določb javni mediji dolžni vabiti v svoje oddaje, a so tudi takrat čas in termini namenjeni za zunajparlamentarne stranke veliko manj ugodni.

Brez dostopa do javnih medijev stranke zunaj parlamenta le stežka javnosti učinkovito predstavljamo politike, ki jih razvijamo.

To je nepravično tudi do kar četrtine vseh volivcev, ki so 24. aprila 2022 volili za stranke, ki so ostale zunaj parlamenta.

Ker želimo, da javnost dobi vpogled v delo zunajparlamentarnih strank, predlagamo sledeči spremembi Zakona o RTV:

➡️ Na koncu 3. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

“Izvenparlamentarnim strankam, ki prejemajo proračunska sredstva, se z namenom celovitega informiranja javnosti, v povezavi za aktivnostmi vezanimi na Državni zbor Republike Slovenije, zagotovi možnost predstavitve svojih predlogov in stališč v okviru posebnega nacionalnega televizijskega programa iz drugega odstavka Zakona o RTV. Odmerjen čas za posamezno stranko na mesečni ravni ne sme biti krajši od 15 minut.”

➡️ Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

“Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, je za vse organizatorje kampanj enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj. V primeru velikega števila organizatorjev kampanj, ki ne omogoča učinkovito hkratno organizacijo predvolilnih oddaj vseh organizatorjev kampanj, lahko RTV Slovenija sprejme pravila o organizaciji več, po številu udeležencev omejenih soočenj organizatorjev kampanj, na podlagi neodvisnega žrebanja udeležencev posameznega soočenja.«”