4 min read

Predstavitev piratskih kandidatov

Predstavitev piratskih kandidatov

Že dve leti smo priča nekontroliranemu trošenju javnega denarja, zlorabi oblasti, rušenju vladavine prava, zatiranju medijske svobode, spodkopavanju zaupanja javnosti v ključne inštitucije, ter poseganju v temeljne pravice državljanov na nezakonite načine.

Vlada je na ključne položaje v državnih institucijah in podjetjih v javni lasti postavila popolnoma neprimerne ljudi, imenovane po strankarski liniji.

Poleg visokega javnega dolga, velikega proračunskega primanjkljaja, ki se bo v prihodnjih letih naglo povečal, obeti za prihodnost niso dobri, vojna v Ukrajini in sankcije dodatno otežujejo situacijo.

Največji uspeh Janeza Janše je, da je opozicijo uspel spraviti na svoj nivo komuniciranja.

Medtem ko se predstavniki oblasti obnašajo kot otroci v peskovniku, država in njeni ljudje trpijo. Z različnimi boni in izrednimi dohodki so si z javnim denarjem, torej denarjem ljudi, poskušali kupiti glasove. Za stiske ljudi jim ni mar, ne za dve generaciji mladih, ki o lastnem stanovanju lahko le sanjajo, ne za tiste na robu družbe, ki jim sistem preprečuje, da bi se lahko v njo kdaj vključili.

Pirati se zavedamo, da je situacija skrajno resna, zdaj ni čas za prerekanja o domobrancih in partizanih, ki jih na dnevni bazi izvaja večina voljenih predstavnikov ljudstva.

Cilj Piratov te volitve je pripeljati stranko v vlado, rešitve, ki smo jih zapisali v naš volilni program, so ključne za prihodnost države.

Vsi kandidati na naši listi kandidirajo, ker imamo dovolj tega, da se nam jemlje prihodnost pred našimi očmi, da se dobesedno krade iz žepov državljanov in prihodnjih generacij ter s tem kupuje glasove.

Potrebujemo novo vlado, ki bo sposobna delovati v korist širše javnosti, v nasprotju z dosedanjim trendom vlad, ki so delovale le za svoj lasten interes.

Politike, ki razmišlja le, kako se bo ohranila na stolčkih pa več ne potrebujemo, 24. 4. 2022, jo lahko složno pošljemo na smetišče zgodovine.

Predstavitev novega vodstva stranke

Na elektronskem kongresu, ki je potekal prvi vikend v marcu, so naši člani izvolili novega predsednika in podpredsednico stranke. Izmed treh kandidatov so člani na predsedniško mesto izvolili dosedanjega dolgoletnega podpredsednika stranke Boštjana Tavčarja, na podpredsedniško mesto pa sem bila izvoljena jaz Petra Kovačec.

Boštjan je vodja službe za informatiko in komunikacije na Upravi za zaščito in reševanje Republike Slovenije ter predavatelj za področje telekomunikacij na ŠC PET. Je ustanovni član stranke, ki je vrsto let opravljal funkcijo njenega podpredsednika. Njegovo fokusno področje sta digitalizacija in informacijska družba.

Petra je socialna delavka, usmerjena v področji duševnega zdravja in oskrbe starejših. Vodila je delo na sklopu programskih točk o socialni državi v našem novem volilnem programu.

Na podpredsedniškem mestu še vedno ostaja Gorazd Knific. Gorazd je zaposlen na področju varovanja dediščine in se pri svojem delu ukvarja z informatizacijo in digitalizacijo dediščine. Je član več državnih komisij, kjer izobražuje bodoče strokovnjake na teh področjih, tudi za državne strokovne izpite. V volilnem programu in v politiki se osredotoča na kulturno politiko, dediščino in identiteto v povezavi s sodobnimi tehnologijami.

Poleg naših novih dveh predstavnikov lahko pričakujete na soočenjih in dogodkih v predvolilnem času tudi druge člane stranke in kandidate za državnozborske volitve, saj našo stranko gradijo ljudje, ki prihajajo iz različnih družbenih skupin in tako pokrivajo širok nabor področij.

Posledice covidne krize, visok javni dolg, vrnitev fiskalnih pravil, socialni nemiri in pa malo morje popolnoma neizkušenih kadrov na pomembnih položajih, ki so povsem neprimerni za funkcije, ki jih zasedajo, bodo prihodnjo vlado spravili v nemogoč položaj.

Problemi, ki jih bo nasledila nova vlada, bodo veliki, njihovo reševanje pa naporno, primerljivo z obdobjem po finančnem zlomu leta 2008.

Pirati si želimo vlado, ki bo odpravila vzvode političnega vmešavanja v državne podsisteme in zagotovila mehanizme za zagotavljanje neodvisnosti strokovnjakov na vseh področjih, najsi bo to v državnih podjetjih, v javnih medijih, sodstvu, policiji, ali v javni in državni upravi.

To, kar je v zadnjih dveh letih državi naredila vlada Janeza Janše, je bilo možno le, ker so si pretekle vlade vzpostavile in vzdrževale vzvode izvajanje političnega pritiska na državne podsisteme in podjetja.

Ta vrata je potrebno zapreti, ne pa jih znova izkoristiti v prid druge politične klike. Če tega ne bomo storili, se bosta Janša in SDS čez nekaj let vrnila že četrtič in demokracija, kot smo jo nekoč poznali, bo za vedno ugasnila.

24.4. 2022 je ključno, da se ne voli le zgolj novih ljudi, temveč tudi novo politiko, takšno, ki bo zmožna samoomejevanja in ne bo na državo gledala kot na plen. Pirati zagovarjamo takšno politiko, naš cilj ni vzpostavljanje lastne strankokratske elite, temveč njeno popolno razmontiranje.

Naši kandidati

Pirati smo na volitve dobro pripravljeni, imamo vsebinsko obširen program in pestro listo kandidatov, ki jo sestavljajo posameznice in posamezniki, ki prihajajo iz različnih družbenih skupin. Kandidirali bomo v vseh volilnih enotah in okrajih.

Medgeneracijsko sodelovanje, demokratičnost, vključevalnost, odprtost, znanje in solidarnost so vrednote, ki jih Piratska stranka živi in se skozi njih oblikuje. To se odraža ravno v raznolikosti naših kandidatov.

Priložnost smo dali veliko mladim, polovica naših kandidatov je mlajših od 30 let, v svojih vrstah pa imamo tudi kar nekaj izkušenih strokovnjakov ter ljudi, teptanih s strani sistema, ki so determinirani, da ga spremenijo.

Celoten seznam kandidatov Piratske stranke na državnozborski volitva 2022 je dostopen na povezavi: piratskastranka.si/kandidati/