1 min read

Ponovna uvedba obveznega izdajanja računov ni prinesla koristi

Ponovna uvedba obveznega izdajanja računov ni prinesla koristi

Urad za makroekonomske analize (UMAR) je objavil publikacijo Ekonomsko ogledalo, ki analizira kazalce gospodarskih gibanj. UMAR ugotavlja, da je kljub ponovni uvedbi obveznega izdajanja računov obseg prodaje glede na lansko leto realno upadel.¹

Vlada je ponovno uvedbo obveznega izdajanja računov utemeljila na zavajanju s primerjavo podatkov iz predkoronskega leta 2019 z letom 2022, ko je še trajala epidemija. Upad števila storitev, za katerega je verjetno kriva visoka inflacija, so poskusili pripisati ukinitvi obveznega izdajanja računov.²

Povrnitev obveznega izdajanja računov je povsem neutemeljen ukrep, ki pomeni tako nepotrebno obremenitev kupcev, kot tudi prodajalcev in okolja.

¹ prt.si/ekonog

² prt.si/obvrac