1 min read

Je vlada izgubila nadzor nad porabo našega denarja?

Je vlada izgubila nadzor nad porabo našega denarja?

Fiskalni svet je izdal poročilo, ki opozarja na neverodostojnost in necelovitost proračunskega načrtovanja s strani vlade. Tako proračunski odhodki kot prihodki, so po mnenju sveta zastavljeni nerealistično, načrtovani primanjkljaj v letu 2024 pa naj bi bil podcenjen.¹

Napovedane reze v socialne transferje, financiranje vrtcev in infrastrukture vlada načrtuje na nerealni osnovi. Procesom manjka transparentnosti, posamezni ministri tudi dajejo nasprotujoče si izjave o tem kje bo vlada dejansko delala proračunske reze. Ministri se na ta način verjetno poskušajo izogniti morebitnemu padcu priljubljenosti.²

Skupen proračunski primanjkljaj v letih 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 in 2025 bo po ocenah Fiskalnega sveta znašal kar 14,5 milijarde evrov.

Pretiranega zadolževanja pod prejšnjo vlado, ki je med drugim služilo tudi predvolilnim “podkupninam” za volivce, kot kaže ne bomo odplačali s pomočjo dodatnega razvoja, kot so to trdili ekonomski svetovalci tedanje vlade.

Sanacija poplav zdaj predstavlja dodatno tveganje za javne finance. Tudi zato smo na vlado naslovili pobudo, da objavi vso relevantno dokumentacijo, ki priča o višini in upravičenosti stroškov intervencij in sanacije poplav.³

¹ prt.si/fisv2425
² prt.si/rezi24
³ prt.si/tranpop