1 min read

Občina in investitor skrivata študije vplivov vetrnic na Pohorje

Občina in investitor skrivata študije vplivov vetrnic na Pohorje

Občina Slovenska Bistrica in investitor skrivata študije o škodi, ki jo bo Pohorskemu okolju povzročila postavitev 56 vetrnih elektrarn!

Že 4 mesece se vleče postopek v katerem Pirati poskušamo od občine Slovenska Bistrica pridobiti študije o vplivih gradnje vetrnic na Pohorju. Kljub posredovanju Informacijskega pooblaščenca nam občina študij ne želi izročiti, sklicujoč se na “poslovno skrivnost”.

Status poslovne skrivnosti pa se uradno ne more uporabljati za prikrivanje študij vplivov projektov na okolje. Po veljavni slovenski in evropski zakonodaji ima javnost pravico do soudeležbe pri postopkih, ki posegajo v varovana območja narave.

Projekt je sicer že od samega začetka prepreden z nepravilnostmi: Investitor “Energija na veter d.o.o.”, kljub trditvam, da so vetrnice okoljsko sprejemljive, študij nikakor ne želi javno objaviti.

Poleg prikrivanja študij je sumljiv tudi način pridobivanja dovoljenj. Namesto ene vloge za celoten vetrni park so vložil večje število vlog, da bi tako zaobšli veljavno zakonodajo o prostorskem načrtovanju.

Povsem nejasno je tudi to, ali je podjetje sploh zmožno zgraditi in kasneje po koncu njihovega delovanja, tudi razgraditi vetrne elektrarne. Zaposlenih nimajo, ustanovni kapital črpajo iz Švice, dejanski lastniki so skriti.

Če se bo gradilo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, zakaj je potem javna objava študij tako velik problem?

Če bo to potrebno bomo študije od občine izterjali po sodnih postopkih.

¹ prt.si/dopslobi

² prt.si/vepohor