1 min read

Trgovci naj objavijo tudi povprečno ceno izdelka v zadnjem mesecu dni

Trgovci naj objavijo tudi povprečno ceno izdelka v zadnjem mesecu dni

Inflacija v Sloveniji¹ je bila v zadnjih letih skoraj vedno višja od povprečja EU.² Močno so poskočile zlasti cene osnovnih življenjskih potrebščin, energije, hrane…

V vsaki krizi najdejo priložnost tudi krizni zaslužkarji, ki dvigajo cene bolj, kot bi to bilo nujno potrebno. Trgovci in proizvajalci so si izmislili različne tehnike kako čim bolj zakriti podražitve.

Skozi primerjavo rasti cen večjega števila enakih ali primerljivih izdelkov med različnimi trgovskimi verigami je bilo mogoče zaznati, da trgovci zvišujejo cene skoraj popolnoma usklajeno.³

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije pa so zelo natančno popisali pojav “skrčflacije”, kjer so nekateri proizvajalci dvig cen svojih izdelkov poskusili skriti tako, da so zmanjšali njihovo količino ali kakovost.⁴

Še ena tehnika, ki je bila bolj podrobno dokumentirana v sosednji Avstriji, pa so manipulacije s popusti. Trgovci so z velikim številom popustov in hitro spreminjajočimi se cenami izdelkov ter odstotki popustov močno otežili zmožnost kupcev, da vnaprej predvidijo, koliko denarja bodo v trgovini v določenem dnevu porabili. ⁵

Slovenska vlada je zoper inflacijo sprejela zgolj ukrep popisovanja košarice osnovnih dobrin. Gre za neuporaben sistem, ki so ga trgovci z lahkoto izigrali in na koncu celo izkoristili za dodatno manipuliranje s kupci.⁶

Nekatere evropske države so svoje državljane pred tovrstnim oportunizmom trgovcev zaščitile z dodatnimi ukrepi, npr. z zahtevo po označevanju sprememb količine in sestavin ter z označbo povprečne cene izdelka v zadnjem mesecu dni.

¹ prt.si/infsi

² prt.si/infeu

³ prt.si/triktrg

prt.si/skrcf

prt.si/atdisc

prt.si/popis23