1 min read

20 let Wikipedije

20 let Wikipedije

Wikipedija, najboljši dokaz tega, kaj vse je mogoče ustvariti s prostim dostopom do znanja in skupinskim naporom, praznuje dvajseti rojstni dan.[1]

Wikipedija je prvič zaživela 15. 1. 2001, po srečnem naključju je bila takrat registrirana tudi stran Creative Commons, ustanove za alternativne, odprte avtorske pravice. Ravno zaradi prostih in odprtih avtorskih pravic se je lahko Wikipedija razvila v to, kar je danes — največjo prosto dostopno spletno enciklopedijo.

Dodajanje in urejanje člankov je omogočeno vsakomur, kar Wikipedijo dela tudi najbolj demokratično enciklopedijo. S trudom ustvarjalcev in popravljalcev vsebin, ki vsi delajo prostovoljno, in na virih temelječem utemeljevanju, po katerem se zgleduje tudi Piratska stranka, pa je sčasoma postala zanesljiv vir za nepreštevno mnogo tematik.

Nekoč je bila posmeh srednješolskih učiteljev, sedaj pa je Wikipedija postala zgled za to, kaj vse je možno, če je le znanje prosto dostopno, sodelovanje zastavljeno demokratično in avtorsko pravo služi kot opora in ne omejitev.


  1. http://prt.si/wikiday ↩︎