1 min read

Ljubljana potrebuje krožno avtobusno linijo

Ljubljana potrebuje krožno avtobusno linijo

Rešitev za prometni kolaps v Ljubljani: uvedba krožne avtobusne linije.

Ljubljani se obeta popoln prometni kolaps. Zaradi gradnje novega železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto bo ena izmed ključnih prometnih poti v mestu ovirana leto in pol.¹

Zapora ceste, ki je glavna povezava med severnim in južnim delom mesta, bo prinesla negativne posledice za avtomobilski, železniški in avtobusni promet, pa tudi za pešce in kolesarje.

Ker se je javni potniški promet v Ljubljani desetletja zanemarjalo, alternativ neskončnemu čakanju v kolonah zdaj skorajda ni. V kolonah čakajo tudi avtobusi, ki imajo zaradi zastojev povsem porušen urnik prihodov. Bolj ko ljubljanski promet kolapsira, slabši postaja tudi javni potniški promet, ki kot tak ne more predstavljati resne alternative avtomobilom.

Večina avtobusnih linij je speljana skozi center mesta, kjer so tudi najbolj obremenjena križišča.

V Ljubljani bi znova morali razmisliti o uvedbi krožne avtobusne linije po vzoru krožnih linij, ki jih poznajo v številnih tujih mestih.² Krožne linije neprestano krožijo okrog mestnega središča, transport z ene strani mesta na drugo je zato veliko bolj enostaven.

Uvedba krožnih linij je v večini mest prinesla korenito spremembo potovalnih navad prebivalcev in tistih, ki se v mesto vozijo zaradi dela.

V Ljubljani bi lahko s krožno linijo prebivalcem ponudili učinkovito nadomestno pot, ki bo vodila mimo centra mesta, ki ga infrastrukturne prenove le še dodatno obremenjujejo. Mestna uprava uvedbo takšne linije obljublja že vsaj od leta 2016. Nastopil je skrajni čas, da svojo obljubo izpolnijo.³

¹ prt.si/ndvz

² prt.si/ringbahn

³ prt.si/krznln16