1 min read

Zahtevamo strokovno in demokratično sprejemanje ukrepov

Zahtevamo strokovno in demokratično sprejemanje ukrepov

Minister za zdravje Janez Poklukar naj bi te dni pri poslancih državnega zbora iskal podporo za nov predlog zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), objavo katerega lahko pričakujemo v kratkem.

Ustavno sodišče je del ZNB razglasilo za neustavnega in vladi naložilo odpravo neustavnosti v roku dveh mesecev. Od odločitve ustavnega sodišča so minili že skoraj štirje meseci, vlada pa v tem času ni bila sposobna pripraviti sprejemljive verzije zakona.[1]

Še neobjavljeni osnutek zakonskega predloga naj ne bi vseboval nikakršnih večjih sprememb od verzije, ki je v juliju z 78 glasovi proti padla na parlamentarnem glasovanju. Koalicija je s takratnim glasovanjem proti lastnemu predlogu samo odložila glasovanje v čas novega vala epidemije, ko je po zaslugi njihovega sejanja razdora vzdušje za sprejemanje nedemokratičnih zakonskih predlogov ugodnejše.[2]

Trenuten zakon o nalezljivih boleznih in vizija, ki jo ima vlada za njegovo noveliranje, temeljita na predpostavki, da morajo vladi biti podeljena pooblastila za omejevanje človekovih pravic med epidemijo in to brez kakršnihkoli varovalk, kar je avtoritaren absurd in zasmehovanje pravne države.

Takšnega zakona o nalezljivih boleznih nikakor ne podpiramo, naša zahteva je oblikovanje zakona, ki bo temeljil na demokratičnem sprejemanju ukrepov, sodelovanju in gradnji zaupanja.

Vsi ukrepi zoper epidemijo bi morali biti strokovno utemeljeni, v ta namen bi državni zbor moral imenovati strokovno skupino, v katero bi polovico članov predlagale pozicijske in polovico članov opozicijske stranke. Strokovna skupina bi morala nato vse svoje argumentirane predloge, ki bi bili podlaga ukrepom, javno objaviti pred začetkom veljavnosti posameznega ukrepa.

Vse ukrepe bi na koncu moral potrjevati državni zbor z absolutno večino 46 poslancev. Dejanska učinkovitosti sprejetih ukrepov bi se redno in neodvisno preverjala.


  1. http://prt.si/prekpoob ↩︎

  2. http://prt.si/znbpad ↩︎