1 min read

PC pogoj zadržan!

PC pogoj zadržan!

Ustavno sodišče je po pričakovanjih zadržalo izvajanje vladnega odloka o PC pogoju za delo državnih uslužbencev.[1]

Odlok je bil sprejet brez kakršnegakoli posvetovanja s sindikati, z njim je vlada želela uslužbence javnega sektorja prisiliti v cepljenje.

Zaradi velikega števila necepljenih v nekaterih sektorjih bi zaradi uvedbe PC pogoja lahko prišlo do motenj pri zagotavljanju osnovnih javnih storitev. Ponekod uslužbenci niti niso imeli navodil, kako organizirati delo v primeru, da bi večje število zaposlenih ostalo doma.[2]

Minister Boštjan Koritnik bi moral prevzeti osebno odgovornost za poskus uvedbe PC pogoja, zavestno sprejemanje odlokov, za katere je že vnaprej jasno, da so neustavni, je nedopustno.


  1. http://prt.si/zadrPC ↩︎

  2. http://prt.si/ustPC ↩︎