2 min read

Dosežena pomembna zmaga za zasebnost na internetu!

Dosežena pomembna zmaga za zasebnost na internetu!

Ustavno sodišče je razveljavilo in v ponovno odločanje okrožnemu sodišču v Murski Soboti vrnilo obsodilno sodbo v primeru občanke, ki je z anonimnim komentarjem pod eno izmed novic na spletnem portalu "pomurec.com" razžalila župana občine Odranci.

Županov odvetnik je brez sodne odločbe od upravljalca spletne strani pridobil podatek o dinamičnem IP uporabnice portala, na podlagi katerega so jo nato prek operaterja identificirali in zoper njo vložili tožbo in kazensko ovadbo. Izrečena ji je bila denarna kazen v znesku več kot 1000 EUR in plačilo stroškov postopka.

Sodišča na vseh treh stopnjah obdolženki sploh niso želela priznati pravice do zaščite njene zasebnosti in opraviti tehtanja med njenimi pravicami in pravicami razžaljenega župana.

Vsakdo, ki anonimno komentira na spletnih portalih, utemeljeno pričakuje varstvo zasebnosti, da se njihovih osebnih podatkov ne bo razkrilo komurkoli, ki to zahteva, brez sodne podlage. Sodišča so pomen anonimnosti pri komentiranju preprosto ignorirala in izpeljala postopek brez tehtanja upravičenosti pridobljenih dokazov.

Sodišča hkrati podatka o dinamičnem IP naslovu niti niso obravnavala kot osebni podatek, čeprav je v pravni praksi skupaj z drugimi podatki, ki so povezani z opravljanjem komunikacije na internetu (t.i. prometni podatki), obravnavan kot tak, saj se na njegovi podlagi lahko ugotovi posameznikova identiteta, sodišča pa niti niso podvomila v upravičenost večmesečnega hranjenja podatka o dinamičnem IP naslovu s strani spletnega portala.

Ustavno sodišče je v svoji odločitvi demantiralo uporabljeno pravno logiko nižjih sodišč in v obrazložitvi pomembno definiralo pravico do zasebnosti pri komentiranju na internetu in ji priznalo zaščito, ki ji pripada.

To seveda ne pomeni, da lahko vsakdo na internetu komunicira kakorkoli povsem brez pravnih posledic, saj zakonodaja dovoljuje pregon v primeru kaznivih dejanj in ogrožanja varnosti države, vendar pa je pomembno, da se odvetniške ekipe v sodelovanju z upravljalci spletnih portalov in operaterji ne morejo spravljati na ljudi in z grožnjo tožb in ovadb zastrahovati vse morebitne kritike.

Možnost anonimnega izražanja mnenj je temelj demokratične družbe.

Odločitev ustavnega sodišča je dostopna na povezavi: prt.si/ussod15317