1 min read

Zahtevamo nov Zakon o nalezljivih boleznih

Zahtevamo nov Zakon o nalezljivih boleznih

Jutri (15. julija 2021) bodo poslanci Državnega zbora vnovič glasovali o novem Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB-D). Tokrat zaradi veta Državnega sveta koalicija potrebuje absolutno večino 46 glasov, da bi sprejela zakon.[1]

Sprejemanje zakona, ki tako močno posega v človekove pravice po hitrem postopku in s prepovedjo referenduma, je že samo po sebi nedemokratično.[2] Vlada pa hkrati ni prisluhnila ne ustavnemu sodišču in ne kritikam stroke ter civilne družbe. Občutek imamo, da se po skoraj letu in pol epidemije vlada ni iz lastnih napak naučila popolnoma nič.[3]

Poslanci prav tako niso upoštevali opozoril Zakonodajno pravne službe Državnega zbora.[4] To je očitno postala praksa, saj se je enako zgodilo že pri noveli Zakona o vodah, ki je v nedeljo padla na referendumu.

Zakon je ustavnopravna katastrofa, saj vladi podeljuje preširoka pooblastila in možnost popolne samovolje – takšni zakoni pa nikakor ne sodijo v demokratično družbo.

Novelo je potrebno zavrniti in pripraviti nov, boljši zakon, ki bo v skladu s temeljnimi demokratičnimi normami ter človekovimi pravicami.

Vsi ukrepi zoper epidemijo bi morali biti strokovno utemeljeni. V ta namen bi Državni zbor moral imenovati strokovno skupino, v katero polovico članov predlagajo pozicijske in polovico članov opozicijske stranke.

Strokovna skupina bi morala vse svoje argumentirane predloge, ki bi bili podlaga ukrepom, javno objaviti pred začetkom veljavnosti posameznega ukrepa.

Vse ukrepe bi nato moral potrjevati Državni zbor z absolutno večino 46 poslancev.
Ena izmed prepotrebnih varovalk pa je tudi redno preverjanje dejanske učinkovitosti sprejetih ukrepov.


  1. http://prt.si/vetoZNB ↩︎

  2. http://prt.si/odzivZNB ↩︎

  3. http://prt.si/narodnirazdor ↩︎

  4. http://prt.si/mnenzpsZNB ↩︎