1 min read

Predlog demografskega sklada ne bo imel pozitivnega učinka na pokojnine

Predlog demografskega sklada ne bo imel pozitivnega učinka na pokojnine

Politizacija vodilnih funkcij v javnih podjetjih in njihovo izčrpavanje sta neposredna grožnja javnemu dobremu in stabilnosti javnih financ.[1] Vladni predlog demografskega sklada bi politično kadrovanje in izčrpavanje državne lastnine le še dodatno podkrepil.[2]

Dobiček državnih podjetij, ki upravljajo s ključno infrastrukturo, bi moral biti namenjen razvojnim investicijam, njihovi rasti in povečevanju njihove družbene koristi.[3] Zaradi siromašenja javnih podjetij, da bi se iz njih napajal demografski sklad, bo na koncu trpela kakovost javnih storitev, kar bo spodkopalo življenjski standard vsem, tudi upokojencem, ki posledično zaradi ustanovitve takšnega sklada ne bodo prav veliko na boljšem.

Kakršenkoli sklad za upravljanje premoženja v državni lasti bi moral imeti stabilen vir financiranja in smiselno namensko porabo sredstev, v katero se vladne stranke ne bodo mogle samovoljno vmešavati.

Vladni predlog demografskega sklada ne zasleduje niti enega izmed teh osnovnih pogojev, zato ga ne podpiramo in bomo v primeru sklica referenduma državljane pozvali, da glasujejo proti takšnemu skladu.


  1. http://prt.si/kpkporocila ↩︎

  2. http://prt.si/demskladDZ ↩︎

  3. http://prt.si/energinvest ↩︎