1 min read

Ubranili smo naravo!

Ubranili smo naravo!

V Sloveniji ima oblast ljudstvo!

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se udeležili referenduma, kjer smo skupaj jasno povedali, da ne podpiramo razprodaje narave in skupnega dobra!

Kratkoročne finančne koristi, ki bi jih investitorjem in občinam prinesle predlagane spremembe, bi na dolgi rok plačali z opustošenimi habitati, slabšo poplavno varnostjo, množična gradnja na priobalnem pasu pa bi ogrozila tudi stanje podzemnih voda in kakovost pitne vode.

Kljub neštetim manipulacijam in lažem, ki smo jih lahko v teku kampanje slišali s strani zagovornikov zakona ter obilici nepravilnosti pri izvedbi referenduma – skorajda ni bilo postopka, ki ne bi bil speljan v škodo volilne udeležbe, so državljani prisluhnili strokovnim argumentom in v velikem številu odšli na volišča in glasovali proti škodljivim spremembam.

Izid tokratnega referenduma je pomemben korak in dobra popotnica za prihodnost slovenske okoljske politike. Ta potrebuje boljše varovalke ter predvsem več sodelovanja in ozaveščanja javnosti, pri vsem tem pa ne sme biti preslišana stroka, ki med tokratno kampanjo ni ostala tiho.

Piratska stranka se zahvaljuje vsem sodelujočim v referendumski kampanji, ki so državljane pozivali, naj glasujejo proti zakonu. Posebna zahvala gre tudi vsem prostovoljcem, ki so se množično angažirali in pomagali nam in drugim organizacijam.

Želimo si, da bi se boj za okolje s strani civilne družbe v takšni meri nadaljeval še naprej, pred nami so namreč še mnogo večji izzivi.