1 min read

Za razogljičenje potrebujemo tudi jedrsko energijo

Za razogljičenje potrebujemo tudi jedrsko energijo

Cilj vseh držav in prav tako EU bi moralo biti razogljičenje elektroenergetskega sistema in opustitev fosilnih goriv. Pri tem se je potrebno naslanjati na mnenje stroke in znanosti.

Za razogljičenje elektroenergetskega sistema potrebujemo vse razpoložljive nizkoogljične vire energije, EU politika pa vsiljuje samo obnovljive vire, ki ne morejo zadostiti potrebam in so za države s slabimi geografskimi pogoji tudi dragi in škodljivi.

Energetska politika v Sloveniji vse bolj stremi ravno k zgrešenemu nemškemu modelu širjenja obnovljivih virov energije za vsako ceno.

Temu sledi tudi nov predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki bo v imenu doseganja zahtev EU uničenju podvrgel jezera, priobalne pasove in številne habitate rastlinskih in živalskih vrst.¹

Od voditeljev hočemo več. Energetska politika EU je kljub dokazanim zmotam še vedno močno pod vplivom protijedrske nemške politike.²

Države, ki so uspešno razogljičile svoje elektroenergetske sisteme, združujejo jedrsko energijo in OVE (glede na naravne/vremenske danosti), kar se je izkazalo za najbolj učinkovit in cenovno ugoden pristop.³

¹ prt.si/zovepr

² prt.si/zelpreh

³ prt.si/razoglj