2 min read

Zelena zabloda: Belgija nadaljuje z zapiranjem jedrskih elektrarn

Zelena zabloda: Belgija nadaljuje z zapiranjem jedrskih elektrarn

Belgija je danes, 31.1. 2023, kljub podnebni in energetski krizi predčasno zaprla še en jedrski reaktor, tokrat Tihange-2.¹

Jedrski reaktor Tihange-2 z močjo 1055 MW je letno proizvedel približno 10 % vse električne energije, ki jo Belgija porabi. Reaktor je pričel s komercialnim obratovanjem pol leta za Jedrsko elektrarno Krško, tako kot naš NEK bi lahko Tihange-2 brez težav obratoval še vsaj 40 let, v kolikor bi ga primerno nadgradili.²

Zdaj bodo Belgijci ta čist in poceni vir energije zamenjali za plin in premog, uvožen iz Nemčije. Izklop reaktorja bo povzročil dodaten dvig cene energije na evropskem trgu, kar bo neposredno vplivalo na vse države članice EU.

Ugašanje jedrskih reaktorjev je med najbolj škodljivimi potezami, ki jih lahko v času podnebne in energetske krize naredi katerakoli država. Tovrstne odločitve so politične in v popolnem navzkrižju s podnebno stroko.³

Belgijska ministrica za energetiko Tinne Van der Straeten, ki prihaja iz vrst stranke Zelenih, nosi največ politične odgovornosti za zapiranje jedrskih elektrarn Doel-3 in zdaj še Tihange-2.⁴

Ministrica je vrsto let delala kot odvetnica za ruski Gazprom.⁵ Od kod ji tolikšna afiniteta za uvažanje plina, ni težko uganiti.

Protijedrska politika Belgije je lahko nauk tudi za Slovenijo. Zeleni so zapiranje jedrskih elektrarn dosegli z dolgoletnim zavajanjem javnosti, s širjenjem strahu pred jedrsko energijo in prodajanjem lažnih rešitev v obnovljivih virih, za katere se je izkazalo, da niso zmožni nadomestiti velikih sistemskih elektrarn.⁶

Podobnega zavajanje se je pri nas zdaj lotil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Boštjan Kumer, ki je v intervjuju za medij N1⁷ ponovil številne netočnosti v zvezi z drugim blokom Jedrske elektrarne Krško. Po njegovem mnenju naj bi projekt presegal potrebe Slovenije, kar v času njegovega predvidenega dokončanja nikakor ne bo držalo, hkrati pa je prepričan v možnost alternativ, čeprav so številni strokovnjaki le te že večkrat ovrgli kot dražje ali pa veliko bolj uničujoče za naravo.⁸

Pirati podpiramo gradnjo JEK-2, ker je novi blok jedrske elektrarne nujna ter hkrati najboljša in najverjetneje edina z naravovarstvenega vidika sprejemljiva rešitev.

¹ prt.si/bgshun

² prt.si/tihangenpp

³ prt.si/zaplon1

prt.si/politBE

prt.si/gazpzele

prt.si/jeden2

prt.si/nek2zavlac

prt.si/strasen