1 min read

Varčevanje na račun oskrbe invalidov je popolnoma nesprejemljivo

Varčevanje na račun oskrbe invalidov je popolnoma nesprejemljivo

Varuh človekovih pravic je v izjavi za javnost opozoril na ogrožanje delovanja varstveno-delovnih centrov (VDC).

V VDC so vključene osebe z oviranostmi. Centri zagotavljajo institucionalno varstvo, v njih pa se izvajajo tudi prilagojene oblike dela pod posebnimi pogoji.

Centri so bili v proračunskih izhodiščih za leto 2024 seznanjeni s kar 80 % rezom sredstev, ki so podlaga za financiranje materiala in storitev za tekoče izvajanje zakonsko predpisanih dejavnosti VDC.

Zakaj je do nenadne napovedi znižanja sredstev prišlo, ni jasno, saj je proračun za leto 2024 rekordno visok, vlada pa je bila pri načrtovanju proračunov tako za lansko kot tudi letošnje leto izredno razsipna s sredstvi.¹

Izjava varuha: prt.si/vcpinv


¹ prt.si/fsv23