2 min read

Predlog Energetskega zakona je recept za energetsko revščino

Predlog Energetskega zakona je recept za energetsko revščino

Predlog novega Energetskega zakona je nestrokoven, energetski koncept, ki ga zasleduje pa je recept za energetsko revščino.

Vlada želi z novim zakonom začrtati smernice razvoja slovenske energetike v smeri spodbujanja elektrifikacije in spodbujanja višjega deleža obnovljivih virov energije. To bo storjeno na škodo energetske varnosti, ki jo ogrožata tako predlog novega zakona kot vladno zavlačevanje s projektom JEK2.

Spodbujanje obnovljivih virov energije ne bi bilo nujno slabo v kolikor bi v Sloveniji imeli dovolj dobre vremenske pogoje, kot jih imajo na primer na jugu Evrope za sončno energijo, ali na severu za vetrno energijo.

Žal potenciala vetrne in sončne energije nista tako velika in sta s strani vlade in njenih svetovalcev močno precenjena, poleg tega imamo tudi veliko pomanjkanje hranilnikov energije.

Ob takšnih pogojih je usmerjanje celotne energetike zgolj v smer čim večjega deleža OVE izredno nevarno, sploh ob omejevanju alternativnih načinov ogrevanja, ki jih predvideva zakon.

V strnjenih naseljih bo v eno in dvostanovanjskih objektih prepovedano nameščati nove kurilne naprave na trda in tekoča goriva, kar v praksi pomeni postopno prepoved peči na les, plin in nafto, edina preostala opcija bo ogrevanje s toplotnimi črpalkami. To naj bi v nekaterih mestih izboljšalo kakovost zraka, kar  bi sicer lahko dosegli tudi tako, da bi predpisali boljše filtre.

Pomembno je izpostaviti, da bo obstajala možnost zlorabe tega sistema, saj bo metodologijo, s katero se bo določalo kaj velja za strnjeno naselje in kaj ne, predpisal kar sam minister pristojen za energijo. To pomeni da obstaja možnost, da se prepoved do neke mere uveljavi tudi na podeželju.

V vsakem primeru bo spodbujanje ogrevanja na elektriko, brez da bi pred tem zagotovili zadostno količino čiste energije, ki bi to elektrifikacijo omogočila, ogrozilo našo energetsko varnost.

V zimskem času, ko bo proizvodnja iz sončnih elektrarn minimalna, bo prihajalo do velikega pomanjkanja električne energije, zato bo po vsej verjetnosti slej ko prej postavljena tudi nova plinska termoelektrarna, ki bo, ironično, proizvajala izpuste toplogrednih plinov, kar je v popolnem nasprotju s podnebnimi cilji.

Vlada bi veliko več pozornosti morala namenjati pospeševanju projekta drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK2). Nova jedrska elektrarna bi proizvajala električno energijo skozi vse leto, po konkurenčni ceni, kar bi spodbudilo gospodinjstva, da sama preidejo na ogrevanje z elektriko, brez potrebe po prisili in brez nevarnosti izredno visokih računov za električno energijo.

Povezava do predloga zakona: prt.si/engzak