1 min read

Podpora Pobudi oseb s posebnimi potrebami

Podpora Pobudi oseb s posebnimi potrebami

Izražamo podporo Pobudi oseb s posebnimi potrebami in njihovim prizadevanjem za izboljšanje položaja otrok in njihovih skrbnikov.

V pobudi opozarjajo, da se višina nadomestila za izgubljeni dohodek skrbnikov otrok ni spremenila že leta in več ne dosega niti minimalne plače. Tiste starše, ki ob skrbi za otroka niso zmožni najti dodatnega vira zaslužka, prenizek dodatek potiska v revščino.

Poleg prenizkega nadomestila pa so izpostavili tudi nekatere druge sistemsko neurejene težave, s katerimi se soočajo, veliko njih bi namreč lahko rešili že samo, če bi se zakonodajo naredilo fleksibilno za prilagajanje višine dodatkov, invalidnin ... resničnim potrebam, čemur pa ministrstvo za socialne zadeve že leta ne namenja pretirane pozornosti, glede prenizkega nadomestila npr. pristojne brez uspeha opozarjajo že vse od leta 2013.[1]

Pozdravljamo srčnost in zagnanost posameznikov, ki so se odločili v okviru pobude organizirati in izpostaviti težave, s katerimi se vsak dan srečujejo in veliki večini ostajajo skrite.


  1. https://prt.si/popp24ur ↩︎