2 min read

V Državnem zboru smo predstavili zakon o omejitvi županskih mandatov

V Državnem zboru smo predstavili zakon o omejitvi županskih mandatov

Danes je potekala prva parlamentarna obravnava predloga dopolnitve Zakona o lokalnih volitvah, ki smo ga Pirati skupaj s 5.000 podpisi volivcev vložili v Državni zbor s ciljem omejiti županske mandate na dva zaporedna.

Kot predlagatelji zakona smo poslancem predstavili njegova osnovna načela in cilje, ki jih želimo z omejitvijo mandatov doseči, to so povečanje demokratičnosti lokalne samouprave ter zamejevanje nepotizma in korupcije.

Prisotne poslance, zlasti tiste iz Gibanja Svoboda, smo opozorili na predvolilne obljube njihovih strank v zvezi z omejevanjem županskih mandatov. Hkrati smo znova izpostavili dejstvo, da Slovenijo k omejitvi županskih mandatov že vrsto let poziva Kongres lokalnih oblasti pri Svetu Evrope, čigar predstavniki kot mednarodni opazovalci nadzorujejo lokalne volitve.

Nato so se do našega predloga opredelile posamezne poslanske skupine.

Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, Borut Sajovic, ki je občino Tržič kot župan vodil 4 zaporedne mandate, se je do našega predloga opredelil skrajno negativno. Poslanec je izkoristil razpravo, da bi izpostavil, da sam obžaluje tudi ločitev poslanske in županske funkcije. To ni presenetljivo, saj je slednjo moral prekiniti ravno zaradi izvolitve v Državni zbor.

Sledili sta opredelitvi poslanskih skupin SDS in NSi, dveh strank, ki imata v svojih vrstah daleč največ “večnih županov”. Stranki sta po pričakovanjih podporo zakonu odrekli.

Socialni demokrati so kot podporniki uvedbe možnosti odpoklica župana na referendumu podali nekoliko dvoumno mnenje, po eni strani so priznali, da se tudi sami zavedajo problemov lokalne samouprave, ki jih poskušamo nasloviti, a po drugi strani omejitve mandatov niso želeli podpreti na podlagi trhlih pravniških izgovorov.

Edina poslanska skupina, ki je naš predlog nedvoumno podprla je bila stranka Levica, ki se nam je podporo ponudila že v začetni fazi, ko smo zbirali podpise podpore za vložitev zakona.

V razpravi poslancev, ki je sledila, so posamezni poslanci po večini ponovili stališča svojih poslanskih skupin, z nekaj pozitivnimi izjemami iz vrst Gibanja Svoboda, kjer so mnenja treh poslancev oziroma poslank precej odstopala od mnenja, ki ga je na začetku seje predstavil njihov vodja Borut Sajovic.

Poslanci so razpravo izkoristili za izpostavljanje širokega spektra problemov lokalne samouprave, od legitimnosti lokalnih volitev in volilnih postopkov, do višine županskih plač in količine odgovornosti, ki jo župani nosijo. Pogosto je bilo slišati tudi navedbe, da je občin v Sloveniji preveč, da je nujno potrebna ustanovitev pokrajin in da je vredno razmisliti tudi o omejevanju ostalih voljenih funkcij, ne le županske.

Razpravo smo zaključili s pozivom poslancem, naj ne ignorirajo pozivov predstavnikov Sveta Evrope, ki so prvi pozvali k razmisleku o omejitvi županskih mandatov. Izpostavili smo še veliko število konfliktov interesa in sumov korupcije, ki jih na nivoju lokalne samouprave obravnava Komisija za preprečevanje korupcije, ter ogromno število negativnih revizij Računskega sodišča, ki potrjujejo sistemske težave lokalne samouprave.

Poslanci bodo o zakonu odločali jutri v petek 22. 9. 2023. Še enkrat jih želimo pozvati naj glasujejo po svoji vesti in naj spoštujejo zaveze, ki so jih pred volitvami dali volivcem.

Zapisnik seje: prt.si/12rdsej
Posnetek seje: prt.si/12sejtv3