2 min read

Občina Ljubljana namerava prenatrpati vrtce

Občina Ljubljana namerava prenatrpati vrtce

Mestna občina Ljubljana namerava podražiti in hkrati prenatrpati obstoječe vrtce do te mere, da bo zdravje otrok veliko bolj ogroženo.

Mestni svetniki MOL bodo na naslednji seji, ki bo potekala v ponedeljek 25. 9. 2023 odločali o podražitvi vrtcev, ter o zmanjšanju igralne površine, ki jo morajo vrtci zagotavljati na posameznega otroka.¹

Pirati smo za mnenje povprašali Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kjer so se strokovnjaki do predloga opredelili negativno.²

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca³ predvideva najmanj 4 kvadratne metre igralne površine na otroka, temu so prilagojeni tudi ostali normativi, ki veljajo v vrtcih, kot so število in velikost oken, zmogljivost prezračevalnih naprav, velikost sanitarnih prostorov in zmogljivost kuhinje.

Tako že trenutni normativ, ki velja v MOL (3m²/otroka) ni ustrezen, dodatno nižanje normativa na 2m²/otroka pa bo znatno povišalo zdravstvena tveganja za otroke in tudi za njihove starše.

Večje število otrok bo povečalo tveganje prenosa nalezljivih bolezni, zlasti okužb dihal, znižala se bo kakovost zraka, dodatno tveganje bo prinesla tudi slabša higiena in prenatrpanost igral, saj bo zaradi slednjega naraslo število poškodb.

NIJZ opozarja tudi na dejstvo, da so bile vrtčevske kuhinje zasnovane za manjše število otrok, ter da se lahko zaradi dodatnih obremenitev zniža varnost priprave hrane.

Večje število otrok v obstoječih vrtcih je problematično tudi za zdravje staršev.

Slovenija je v evropskem vrhu po bolniških odsotnostih od dela. Zavod za zdravstveno zavarovanje za nadomestila nameni skoraj 700 milijonov evrov na leto, kar predstavlja bistveno obremenitev zdravstvene blagajne.⁴

Velik vir bolniških odsotnosti so odsotnosti staršev zaradi bolnih otrok. Vrtci in šole pritiskajo na starše, da otroci v primeru simptomov bolezni ostajajo doma, hkrati pa ZZZS z zaostrovanjem pogojev za izplačilo nadomestil aktivno odvrača starše od tega, da bi izkoristili bolniško odsotnost in skrbeli za bolnega otroka. Slednji hodijo v šolo/vrtec, kjer se zaradi vse slabših pogojev bolezni vse hitreje širijo, kar ustvarja pozitivno povratno zanko, ko se število obolenj eksponentno povečuje.

Predlagano zmanjšanje igralne površine, ki jo morajo vrtci zagotoviti na posameznega otroka je škodljivo, tako za zdravje otrok kot njihovih staršev.  Vsaka občina nosi odgovornost da zagotovi zadostne kapacitete v vrtcih, a kapacitete se nikakor ne bi smelo povečevati na račun zdravja otrok.

Mestna občina Ljubljana bi morala korenito spremeniti svoje proračunske prioritete. Izgradnja novih vrtcev ter širitev obstoječih, je veliko bolj pomembna od projektov olepševanja mestnega jedra s fontanami in drugimi, za občane nekoristnimi projekti.

¹ prt.si/7sejmol (14. in 15.)

² prt.si/nijzvrt

³ prt.si/pravilvrtc

prt.si/bolnislo