1 min read

Župani si zaradi "zahtevnosti dela" odmerjajo tudi do 8 dni dodatnega dopusta na leto

Župani si zaradi "zahtevnosti dela" odmerjajo tudi do 8 dni dodatnega dopusta na leto

V sklopu poročanja portala 24ur o nenavadni dolžini dopustov nekaterih uslužbencev v javnem sektorju, so bili izpostavljeni tudi dopusti županov mestnih občin.¹

Večina jih koristi do 40 dni letnega dopusta, kar jim omogoča Zakon o delavcih v državnih organih, a velik del dolžine dopusta se določa poljubno od občine do občine, saj te zakonodajo interpretirajo po svoje.

Županom, pa tudi drugim višjim uradnikom, se dopuste odmeri glede na delovno dobo in starost, to sta merili, ki veljata za vse na enak način, a poleg tega imajo župani in drugi višji uradniki še možnost koriščenja dodatnega dopusta zaradi delovne uspešnosti in zahtevnosti dela.

Tu se postavlja vprašanje na kakšni podlagi se meri zahtevnost dela in delovno uspešnost županov in njim podrejenih? Na kakšni podlagi se odmerja uspešnost dela župana in s tem povezan dopust?

Po naših izkušnjah se na občinskem nivoju nagrade in dopuste določa tako, da se podeljuje maksimalne zakonsko dovoljene dolžine dopusta in zneske nagrad, brez realne ocene, ali zaposleni na višjih uradniških pozicijah zares izpolnjujejo kriterije za to.

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec koristi kar 8 dni dodatnega dopusta letno zaradi zahtevnosti dela. Zakaj koristi župan Kranja večje število dni dopusta za zahtevnost dela od županov Ljubljane in Maribora, ki sta veliko večji občini?²

Lokalna samouprava ni idealen sistem v katerem stvari delujejo tako kot bi morale, to je iluzija, ki nam jo poskušajo naslikati župani. Gre za sistem z ogromno pomanjkljivostmi, z velikim manjkom nadzora in neobstoječo verigo odgovornosti, kjer občinski veljaki zakone tolmačijo po svoje.

Ta sistem je potrebno spremeniti, tudi zato smo predlagali zakonsko omejitev županskih mandatov in odprli predolgo odlašano debato o nujno potrebnih spremembah lokalne samouprave.

¹ prt.si/dopustiJU
² prt.si/ZDDO