1 min read

Potrebujemo boljši zakon za sanacijo onesnaženja s težkimi kovinami

Potrebujemo boljši zakon za sanacijo onesnaženja s težkimi kovinami

Posledice avgustovskih poplav bomo sanirali še dolgo časa. Razprava o njihovem vplivu ter ukrepih za obvladovanje posledic je izjemno pomembna, kljub temu pa obstajajo deli Slovenije, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov ostali slepa pega, ki ji nihče ne posveča ustrezne pozornosti.

Ena izmed takšnih slepih peg je Koroška, ki je bila največja tarča zadnjih poplav in njihove rušilne moči, ob tem pa so se razkrile še druge težave.

Rezultate analize tal, ki so jih opravili v laboratoriju lokalnega podjetja Envit, kažejo, da je zemlja močno onesnažena s svincem, kadmijem in cinkom, pri čemer so mejne vrednosti presežene kar za desetkrat. To so potrdile tudi uradne analize vzorcev, ki so jih odvzeli na ARSO in jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).¹

Onesnaženje s težkimi kovinami povečuje tveganje za številne zdravstvene težave in predstavlja velik ekološki problem. Rezultati analiz so odprli številna vprašanja, na katera pristojni organi niso odgovorili niti v okviru nedavno sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav.

Interventni zakon v 129. členu naslavlja le ravnanje z onesnaženimi naplavinami, vendar zgolj navaja, da je z njimi potrebno ravnati kot z nevarnimi odpadki.² Vlada bi morala razmisliti o posodobitvi interventnega zakona in zagotoviti ustrezna finančna sredstva za obvladovanje težkih oblik onesnaženj, kot je onesnaženje s svincem.

Razviti bi bilo treba jasne protokole za odziv na takšne dogodke, vključno s hitro odstranitvijo naplavin in sanacijo onesnaženega območja. Pomanjkanje jasnih smernic lahko oteži hitro in učinkovito ukrepanje ob takšnih dogodkih.

Pomembno vlogo pri obvladovanju posledic ujm, kot je bila ta v avgustu, igrata transparentnost in pravočasno obveščanje javnosti, saj omogočata, da se ljudje in lokalne skupnosti ustrezno pripravijo in ukrepajo.

Poplave in onesnaženja so resne grožnje za okolje in zdravje ljudi, zato je nujno, da se ustrezno ukrepa, da se zmanjšajo njihove posledice in prepreči podobne dogodke v prihodnosti.

¹ prt.si/analizmeza

² prt.si/izpavg23