1 min read

Ukinitev sredstev za izvajanje dodatnih športnih aktivnosti v osnovnih šolah

Ukinitev sredstev za izvajanje dodatnih športnih aktivnosti v osnovnih šolah

Ogorčeni smo nad odločitvijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da osnovnim šolam onemogoči pridobitev sredstev za izvajanje dodatnih športnih aktivnosti v šolah.[1]

Gibalna sposobnost otrok je zaradi zaprtja šol med epidemijo zaskrbljujoče upadla. Gibalna učinkovitost je povezana z zdravjem, učno uspešnostjo, krajšo pozornostjo in posredno vpliva na mnoga področja življenj otrok. Z vsemi napori bi se morali truditi, da igrišča in telovadnice ostajajo odprte, ter obseg športne vzgoje, izgubam primerno, nadoknaditi.

Ukinjanje razpisa je ravno nasprotno od tega, kar bi MIZŠ moralo početi. Odločitve ministrstva, kako pristopiti do tega vprašanja, so skregane s priporočili, ki jim jih je pripravila stroka. Izobraževalni sistem je namreč ključen prostor, kjer je mogoče povečati obseg kakovostnega gibanja otrok in mladine.[2]

Ministrica Kustec naj odstopi, preden bo storjene še več nepopravljive škode: prt.si/kustec


  1. http://prt.si/ukinrazpmizs ↩︎

  2. http://prt.si/upadgibanja ↩︎